500 most important Czech verbs 400 - 425

 0    25 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
to satisfy
I simply can't satisfy my hunger.
start learning
uspokojit
Já prostě nemůžu uspokojit svůj hlad.
to succeed
Working hard doesn't mean you will succeed in your life.
start learning
uspět
Pokud tvrdě pracuješ, neznamená to, že v životě uspěješ.
to cure
Why can't some diseases be cured?
start learning
léčit
Proč se některé nemoci nedají léčit?
to observe
We're observing the behaviour of the whale.
start learning
pozorovat
Pozorujeme chování velryby.
to improve
My English has improved significantly since I started using Fiszkoteka.
start learning
zlepšit se
Moje angličtina se výrazně zlepšila od kdy jsem začal používat webovou aplikaci Fiškotéka.
to indicate
Put on the blinker to indicate where you're going.
start learning
ukázat
také: udávat, naznačovat
Vyhoď směrovku, aby si ukázal, kam jdeš.
to advise
Can you advise me what to do?
start learning
poradit
Můžeš mi poradit, co mám dělat?
+18 flashcards
The lesson is part of the course
"Czech Words: Top 500 Verbs"
(total 500 flashcards)

Try the course for free

Most important Czech verbs

Here you will find a list of the translation of the 500 most important Czech verbs, whether they are reflexive, modal, dative, regular, irregular, imperative, perfective, common, of motion, basic or conjugate in past tense, future tense or present tense. Try to learn a new language with Vocapp and different types of verbs, you will find as well some examples of the basic verbs in English to Czech in useful phrases. They are five hundreds in total and you will notice how it will be easy to understand Czech verbs and keep them all in mind!

You must sign in to write a comment