500 czasowników po niderlandzku 51 - 100

 0    50 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zmuszać
Nie możesz mnie zmusić, żebym cię kochała!
start learning
dwingen
Je kan me niet dwingen om van je te houden!
preferować
Wolę pomidory od ogórków.
start learning
prefereren
Ik prefereer tomaten boven konkommers.
gadać
lub: "mówić", "rozmawiać"
Moja żona dużo gada, ale nikt jej nie słucha.
start learning
praten
Mijn vrouw praat veel maar niemand luistert naar haar.
omawiać
Musimy omówić każdą możliwość.
start learning
bespreken
też: "bepraten"
Wij moeten elke mogelijkheid bespreken.
uwodzić
też: "przekonywać"
Próbował uwieść moją matkę.
start learning
verleiden
Hij probeerde mijn moeder te verleiden.
przewyższać
Wyniki przewyższyły moje oczekiwania.
start learning
overtreffen
De resultaten hebben mijn verwachtingen overtroffen.
bronić
Należy bronić praw człowieka.
start learning
verdedigen
Men moet mensenrechten verdedigen.
+43 flashcards
The lesson is part of the course
"500 czasowników po niderlandzku"
(total 499 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment