4. MY COMPANY

 0    93 flashcards    magdalenagrajek1296
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
nowoczesny
start learning
modern
magazynowanie
start learning
warehousing
stanowić
start learning
to constitute
powierzchnia magazynowa
start learning
warehousing space
różnorodny, zróżnicowany
start learning
various
warunki przechowywania
start learning
storage conditions
oddzielny
start learning
separate
strefa
start learning
zone
produkty spożywcze
start learning
food products
produkty nieżywnościowe
start learning
non-food products
kontrolowana temperatura
start learning
controlled temperature
produkty niebezpieczne
start learning
dangerous good ADR
być wyposażonym w
start learning
to be equipped with
system wysokiego składowania
start learning
multi-level storage racking system
skomputeryzowana administracja
start learning
computerized administration
przechowywane towary
start learning
stored goods
nowoczesny transport wewnętrzny
start learning
modern internal transport
całodobowa ochrona
start learning
24-hour security service
procedury monitorowania obiektów
start learning
site monitoring procedures
usługi magazynowe
start learning
warehousing services
świadczyć usługi
start learning
to provide services
rozładunek towarów
start learning
unloading of goods
przyjmowanie towarów
start learning
accepting goods
kontrolować jakość towarów
start learning
to control quality of goods
kontrolować ilość towarów
start learning
to control quantity of goods
ułatwiać
start learning
facilitate
automatyzacja czynności magazynowych
start learning
automation of warehouse activities
skanowanie
start learning
scanning
sprawdzanie wydań towarów
start learning
checking releases of goods
wykorzystywać
start learning
to take advantage of
techniki radiowe RF
start learning
RF (radio frequency) Technology
identyfikacja
start learning
identification
dane
start learning
data
etykieta
start learning
label
Europejski Kod Towarowy
start learning
European Article Number- EAN standard
towary
start learning
goods
wysyłka
start learning
shipping
palety jednorodne
start learning
homogenous pallets
palety mieszane
start learning
mixed pallets
paczka
start learning
parcel
dodatkowy
start learning
extra
foliować
start learning
to wrap
etykietować
start learning
to label
niestandardowe jednostki sprzedaży
start learning
non-standard sales units
przepakowywać
start learning
to repack
zestaw promocyjny
start learning
promotional unit
przesyłka
start learning
consignment
dystrybucja
start learning
distribution
szczegółowo, dokładnie
start learning
in detail
profesjonalny
start learning
professional
system zarządzania zapasami magazynowymi
start learning
stock management system
zarządzać
start learning
to manage
stany magazynowe
start learning
warehouse stock
wydawać produkty/towary
start learning
to release products
pierwszy na wejściu, pierwszy na wyjściu
start learning
FIFO - first in, first out
data ważności, data przydatności do spożycia
start learning
BBD- Best Before Date, expiry date
kontrolować, monitorować
start learning
to control
numer partii produktu
start learning
production batch number
numer seryjny
start learning
serial number
operacja
start learning
operation
dostępny
start learning
available
wydanie towarów z magazynu
start learning
release of goods from the warehouse
elektroniczna wymiana danych (EDI)
start learning
electronic data exchange (EDI)
informacja
start learning
information
transfer
start learning
transfer
w czasie rzeczywistym
start learning
in Real time
układać towary na paletach
start learning
to commission goods on pallets
raportować od kogoś
start learning
to report to somebody
dostarczać towary
start learning
deliver goods
objętość
start learning
volume
przesyłki całopojazdowe
start learning
full truck loads
dostawa
start learning
delivery
odbiorca sieciowy
start learning
network consignee
wymiana
start learning
exchange
paleta typu EUR
start learning
Euro pallet
odbiorca
start learning
consignee
zwrot
start learning
return
podpisane dokumenty dostawy
start learning
signed delivery documents
dostosowanie
start learning
adjustment
warunki transportu
start learning
transport conditions
indywidualne potrzeby
start learning
individual needs
być skutecznym w czymś
start learning
to be effective in something
dostawa bezpośrednia
start learning
Direct delivery
system drobnicowy
start learning
groupage system
przeładunek
start learning
reloading
terminal
start learning
terminal
przeładunek kompletacyjny
start learning
cross docking
mieć doswiadczenie w
start learning
to have experience in something
dobra konsumpcyjne częstego zakupu
start learning
Fast Moving Consumer Goods (FMCG)
przestrzeń
start learning
space
wyposażony
start learning
equipped
z udziałem
start learning
involving
Takich jak
start learning
Such as

You must sign in to write a comment