3. JOB INTERVIEW

 0    93 flashcards    magdalenagrajek1296
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wskazówka
start learning
direction
uczyć się
start learning
to study
ukończyć szkołę
start learning
to graduate from
stopień, tytuł naukowy
start learning
degree, academic title
magister nauk ścisłych
start learning
Master of science
doswiadczenie
start learning
experience
odbyć staż
start learning
to serve an apprenticeship
spedycja
start learning
forwarding
właściciel
start learning
the owner
deweloper
start learning
developer
infrastruktura dystrybucyjna
start learning
distribution facilities
wynajmować, wydzierżawiać, dzierżawić
start learning
rent, to lease
powierzchnia przemysłowa
start learning
Industrial space
producent
start learning
manufacturer
detalista
start learning
retailer
firma transportowa, firma przewozowa
start learning
transportation company
dostawca usług logistycznych
start learning
logistics service provider
przedsiębiorstwo
start learning
enterprise
na dużą skalę
start learning
Large-scale
dystrybucja
start learning
distribution
poprawiać, ulepszać
start learning
to improve
wiedza
start learning
knowledge
uczęszczać
start learning
to attend
seminarium, wykład
start learning
seminar
szkolenie
start learning
training
manipulacje na towarach
start learning
materials handling
organizacja
start learning
organization
być znanym z czegoś
start learning
to have a repuration for
wysoka jakość
start learning
high quality
usługi logistyczne
start learning
logistics services
okres
start learning
period
korzyść, odnieść korzyść
start learning
benefit, to benefit
środowisko
start learning
environment
perspektywy rozwoju
start learning
prospects for development
pensja (miesięczna)
start learning
salary (monthly)
wynagrodzenie wypłacane za przepracowane godziny lub dniówki
start learning
wage
wynagrodzenie
start learning
remuneration
zakres
start learning
range
stanowisko
start learning
position
trudne pytanie
start learning
tough question
osoba umiejąca pracować w zespole
start learning
team player
umiejętności przywódcze
start learning
leadership skills
zatrudniać
start learning
to hire
mocna strona
start learning
strength
słaba strona
start learning
weakness
pracować pod presją
start learning
to work under pressure
postawa wobec
start learning
attitude to
przyczyniać się do
start learning
contribute to
pracować po godzinach
start learning
to work overtime
przeprowadzać się, przenosić
start learning
to relocate
wymagać
start learning
to require
chętny
start learning
willing
woleć
start learning
prefer
doświadczenie zawodowe
start learning
professional knowledge
pracowity
start learning
industrious
dostosować się do czegoś
start learning
to adapt to something
entuzjazm
start learning
enthusiasm
tolerancja
start learning
open mind
chęć robienia czegoś
start learning
willingness to do something
zrekompensować
start learning
to compensate
brak czegoś
start learning
lack of something
stosowny
start learning
relevant
wykształcenie
start learning
education
dziedzina
start learning
field
personel
start learning
staff
szkolenia dla personelu
start learning
staff training
możliwości rozwoju
start learning
development opportunities
dostępny, osiągalny
start learning
available
ogólnie rzecz biorąc
start learning
in general
finansować
start learning
to finance
oferować, proponować
start learning
offer
wkrótce
start learning
shortly, soon
rozmowa o pracę, rozmowa kwalifikacyjna
start learning
job interview
list motywacyjny
start learning
covering letter
zyciorys
start learning
curriculum vitae
Postawa
start learning
attitude of
wrogi
start learning
hostile
wykształcenie
start learning
educational background
prawdopodobnie
start learning
likely, probably
kłopot
start learning
trouble
kierunki
start learning
directions
obecnie
start learning
currently
udogodnienia
start learning
facilities
uczęszczać
start learning
attend
oczekiwać
start learning
expect
przyczynić się
start learning
contribute
niezbędny / potrzebny
start learning
necessary
zaniepokojony
start learning
concerned
co więcej / prócz tego
start learning
moreover
ogłoszenie o pracę
start learning
job advertisement
obszerny
start learning
extensive
zdobyte
start learning
gained
zagwarantować
start learning
ensure

You must sign in to write a comment