2019 April

 0    16 flashcards    leszekgniadek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rozróżnić, odróżnić
Nie umiem odróżnić starej od nowej.
start learning
tell sth from sth
I can't tell the old from the new one.
żołądź
start learning
acorn
odbudować
start learning
rebuild
podłożyć ogień
start learning
set fire to...
muzułmanin
start learning
Muslim
przypadkowy, nieumyślny
Ten pożar nie był przypadkowy
start learning
accidental
The fire wasn't accidental.
spowodować
Pożar spowodowało zwarcie elektyczne.
start learning
cause
The fire was cause by a short circuit.
zwarcie
start learning
short circuit
przeszkadzać
start learning
interrupt, disturb
Co dziwne, to że...
start learning
What is strange is that...
Wiele dzieł sztuki zostało ocalone.
start learning
Many works of art have been saved.
podarować
start learning
donate
być w rękach
start learning
be in (...) hands
To nie jest katolicka parafia
start learning
This is not a Catholic parish
Ludzie muszą mieć granicę.
start learning
People have to have a limit
Kiedy ludzie uważają się za bogów, popełniają wiele błędów.
start learning
When people consider themselves gods, they make many mistakes.

You must sign in to write a comment