2. Źródła prawa

 0    25 flashcards    dagmarapiasecka
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Źródła prawa powszechnie obowiązującego
start learning
Konstytucja określa ŹPPO, zamknięty charakter katalogu,
powszechne obowiązywanie
start learning
na całym terytorium, obowiązuje wszystkich
czynniki wpływające na treść prawa
start learning
zwyczaj, ustawy, poglądy doktryn, orzecznictwo sądów
Źródła prawa - sensu stricto
start learning
Źródła wskazane i wyodrębnione przez Konstytucję jako powszechnie obowiązujące
Źródła prawa - sensu largo
start learning
akty prawa wewnętrznego
system źródeł prawa
start learning
uporządkowany system w którym ustalona jest hierarchia i wzajemne relacje pomiędzy ŹP
SŹP zamknięty
start learning
katalog wskazany przez Konstytucję. Tylko zmiana konstytucji może zmienić katalog
SŹP otwarty
start learning
mogą występować zmiany z góry - koncepcje pozaprawne, z dołu - zwyczaj, normy wewnętrzne
Źródła prawa zewnętrznego
start learning
Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia, akty prawa miejscowego
Źródła prawa wewnętrznego
start learning
uchwały RM, zarządzenia Prezesa RM - obowiązuje jednostki, które są podległe organowi wydajacemu te akty
Konstytucja - wiadomości ogólne
start learning
6 - wyróżnia się nazwa, nadrzędna nad innymi aktami prawnymi, przysługuje jej szczególny tryb jeśli chodzi o zmianę, dla PA wiele spraw wynika z konstytucji, posiada preambule, zapewnia stabilizację
Konstytucja - zasady, które z niej wynikają
start learning
4 - zasada demokratycznego państwa prawa; z. równości; z. podziału i równowagi władzy; z. praworządności i legalności
Konstytucja - unormowania dla PA 1
start learning
reguluje strukturę i kompetencje organów AP
Konstytucja - unormowania dla PA 2
start learning
wprowadza podział jednostek organizacyjnych
Konstytucja - unormowania dla PA 3
start learning
określa sposoby kontroli AP
Konstytucja - unormowania dla PA 4
start learning
reguluje kwestie, które należą do kompetencji PA
Ustawa 1
start learning
ma moc powszechnie obowiązującą
Ustawa 2
start learning
niemożności skodyfikowania
Ustawa 3
start learning
zasadnicze znaczenie dla PA
Ustawa 4
start learning
PA zbudowane jest z pojedynczych ustaw, które składają się na jego system i wzmacniają zakres źródeł PA
Materia ustawowa 1
start learning
jej granice w negatywny sposób wyznaczają obszar wydania aktów przez OA
Materia ustawowa 2
start learning
w prawie organizacyjnym należą do niej:
Materia ustawowa a PA1
start learning
1) ustalanie obowiązków obywateli i ich sytuacji wobec państwa
Materia ustawowa a PA2
start learning
2) regulowanie organizacji aparatu państwowego i kompetencji AP
Materia ustawowa a PA3
start learning
określenie typu przekazywania i wykonywania zadań zleconych jednostki ST

You must sign in to write a comment