14) Prawo rzeczowe

 0    13 flashcards    nev
print play test yourself
 
Question Answer
Nazwą „rzecz” objęte są zarówno stosunki prawne jak i prawa
start learning
Rei appellatio est causa et iura continentur
Właściciel ma pełną władzę nad rzeczą
start learning
Proprietatis dominus plenam in re potestatem habet
Rzecz przypada samemu właścicielowi
start learning
Res perit suo domino
Nikt nie może przenieść na drugiego więcej praw niż sam posiada
start learning
Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet
Samo wydanie rzeczy nie przenosi własności
start learning
Numquam nuda traditio transfert dominium
Własność rzeczy przenosi się przez wręczenia i zasiedzenia, a nie przez gołe umowy
start learning
Traditionibus et usucapionibus dominia rerum, non nudis pactis transferuntur
Kupno rzeczy własnej nie ma prawnego znaczenia
start learning
Suae rei empatio non valet
Siłę wolno odeprzeć siłą
start learning
Vim vi repellere licet
Powinno oddzielać się posiadanie od własności
start learning
Separata esse debet possessio a proprietate
Posiadanie nie jest prawem, lecz stanem faktycznym
start learning
Possessio non est iuris, sed facti
Nikt nie może sam sobie zmienić podstawy posiadania
start learning
Nemo sibi ipse causa possessionis mutare potest
Posiadanie nabywamy przez fizyczne objęcie rzeczy i zamiar zatrzymania jej dla siebie
start learning
Possessionem adquirimus et animo et corpore
Na użyczonej rzeczy zatrzymujemy posiadanie i własność
start learning
Rei commodatae et possessionem et proprietatem retinemus

You must sign in to write a comment