14 EACH vs EVERY

 0    10 flashcards    baloniasz15
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Widzę ją co dwa tygodnie.
start learning
I see her every two weeks.
Ona musiała zatrzymywać się i odpocząć co dwa lub trzy kroki.
start learning
She had to stop and rest every two or three steps.
PRAWIE każda czekoladka została zjedzona. Prawie żadna nie została dla chłopców, kiedy wrócili do domu.
start learning
NEARLY every chocolate had been eaten. There were hardly any left for the boys when they arrived home.
W tym roku odwiedziłem PRAKTYCZNIE każdy kraj w Azji Południowo-Wschodniej.
start learning
This year I have visited PRACTICALLY every country in South-East Asia.
Nie! Nie! Nie 30 £ za obie z nich. One kosztują 30 £ za każdą (za sztukę). / One każde (rzeczy) kosztują 30 £.
start learning
No, no! It's not 30£ for both of them. They cost 30£ each. / They each cost 30£.
Pieniądze zostały podzielone równo pomiędzy sześcioro dzieci. Każde nich (każde z dzieci) otrzymało 32 000 $. / Każde otrzymało 32,000$.
start learning
The money was shared out equally among the six children. Each of them received 32,000$./ Each received 32,000$.
Dałem każdemu napiwek po 10 $, kiedy wyrejestrowywałem się z hotelu. / Dałem każdemu z nich 10 $ napiwku, kiedy wyrejestrowywałem się hotelu.
start learning
I gave each a 10$ tip, when I checked out the hotel. / I gave each of them a 10$ tip, when I checked out the hotel.
Każda odpowiedź jest warta 2 punkty.
start learning
Each answer is worth 2 points.
Te cytryny kosztują 25 centów każda.
start learning
These lemons cost 25 cent each.
Oni otwierają codziennie oprócz niedzieli.
start learning
They open every day except Sunday.

You must sign in to write a comment