1,2 kolumny

 0    77 flashcards    alicjadluzniak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
budzić się
start learning
awake-awoke-awoken
być
start learning
be-was/were-bin
zaginać
start learning
bend-bent-bent
zakładać się
start learning
bet-betted-betted
wiązać
start learning
bind-bound-bound
gryźć
start learning
bite-bit-bitten
krwawić
start learning
bleed-bled-bled
przynosić
start learning
bring-brought-brought
wybierać
start learning
choose-chose-chosen
czołgać się
start learning
creep-crept-crept
uciekać
start learning
flee-fled-fled
mieć do czynienia
start learning
deal-dealt-dealt
śnić
start learning
dream-dreamed-dreamed
kierować
start learning
drive-drove-driven
czuć się
start learning
feel-felt-felt
walczyć
start learning
fight-fought-fought
znaleźć
start learning
find-found-found
znaczyć
start learning
mean-meant-meant
zapalać
start learning
light-lighted-lighted
leżeć
start learning
lie-lay-lain
pozwalać
start learning
let-let-let
pożyczać
start learning
lend-lent-lent
opuścić
start learning
leave-left-left
skakać
start learning
leap-leaped-leaped
opierać się
start learning
lean-leaned-leaned
prowadzić
start learning
lead-led-led
urodzić się
start learning
bear-bore-born
bić
start learning
beat-beate-beaten
zostać
start learning
become-became-become
zaczynać się
start learning
begin-began-begun
dmuchać
start learning
blow - blew - blown
pić
start learning
drink-drank-drunk
złamać
start learning
break-broke-broken
hodować
start learning
breed - bred - bred
budować
start learning
build - built - built
palić
start learning
burn-burned-burned
rozrywać
start learning
burst-burst-burst
kupować
start learning
buy-bought-bought
rzucać
start learning
cast-cast-cast
łapać
start learning
catch-caught-caught
ciąć
start learning
cut-cut-cut
kopać (dół)
start learning
dig-dug-dug
robić
start learning
do-did-done
robić
start learning
make-made-made
rysować
start learning
draw - drew - drawn
jeść
start learning
eat-ate-eaten
upaść
start learning
fall-fell-fallen
karmić
start learning
feed-fed-fed
rzucać
start learning
fling-flung-flung
lecieć
start learning
fly-flew-flown
zabraniać
start learning
forbid-forbade-forbidden
zapominać
start learning
forget-forgot-forgotten
przebaczać
start learning
forgive-forgave-forgiven
dostawać
start learning
get-got-got
mleć
start learning
grind - ground - ground
wieszać
start learning
hang - hung - hung
ukrywać się
start learning
hide-hid-hidden
trzymać
start learning
hold - held - held
zranić
start learning
hurt-hurt-hurt
trzymać
start learning
keep-kept-kept
robić na drutach
start learning
knit-knitted-knitted
kłaść
start learning
lay-laid-laid
mieć
start learning
have-had-had
słyszeć
start learning
hear-heard-heard
klękać
start learning
kneel-kneeled-kneeled
marznąć
start learning
freeze-froze-frozen
opuszczać
start learning
forsake-forsook-forsaken
iść
start learning
go-went-gone
rosnąć
start learning
grow - grew - grown
uderzać
start learning
hit - hit - hit
znać
start learning
know-knew-known
uczyć się
start learning
learn-learned-learned
spotykać
start learning
meet-met-met
tracić
start learning
lose-lost-lost
przyjść
start learning
come-came-come
kosztować
start learning
cost-cost-cost
rozmowa twarzą w twarz
start learning
face to face

You must sign in to write a comment