11. Zdrowie cz.2

 0    123 flashcards    uk_banasiak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zrównoważona dieta
Zrównoważona dieta pomoże ci pozostać w dobrej formie.
start learning
well-balanced diet
A balanced diet will help you stay in good shape.
ćwiczyć, trenować
start learning
work out
niewidomy
start learning
blind
opiekun, opiekunka osoby niepełnosprawnej
start learning
carer
kule
start learning
crutches
niesłyszący
start learning
deaf
niepełnosprawność, kalectwo
start learning
disability
niemy
start learning
dumb
pies przewodnika
start learning
guide dog
samodzielny
start learning
independent
stracić wzrok
start learning
lose your sight
stracić słuch
start learning
lose your hearing
niepełnosprawni umysłowo
start learning
mentally disabled
niepełnosprawni fizycznie
start learning
physically disabled
upośledzony umysłowo
start learning
mentally handicapped
upośledzony fizycznie
start learning
physically handicapped
niedowidzący
start learning
partially sighted
laska
start learning
walking stick
wózek inwalidzki
start learning
wheelchair
uzależnienie
start learning
addiction
alkohol
start learning
alcohol
alkoholik, alkoholiczka
start learning
alcoholic
kofeina
start learning
caffeine
pomoc psychologiczna
start learning
counselling
depresja
start learning
depression
leki, narkotyki
start learning
drugs
hazard
start learning
gambling
granie w gry komputerowe
start learning
gaming
być uzależnionym od
Kevin jest uzależniony od alkoholu.
start learning
be addicted to
Kevin is addicted to alcohol.
niezdrowe jedzenie
start learning
junk food
leki na receptę
start learning
prescription drugs
palenie
start learning
smoking
terapia
Zacznę chodzić na terapię, by porozmawiać o moich problemach emocjonalnych.
start learning
therapy
I'm going to start going to therapy to talk about my emotional problems.
czysty, nie będący pod wpływem narkotyków
start learning
clean
odstawić narkotyk
start learning
come off a drug
głód narkotykowy
start learning
craving
raptownie odstawić np. narkotyki
start learning
go cold turkey
ośrodki leczenia uzależnień
start learning
rehab centre
przedawkować
start learning
take an overdose
szpitalny oddział ratunkowy
start learning
Accident and Emergency
karetka pogotowia
start learning
ambulance
klinika
Była leczona w prywatnej klinice.
start learning
clinic
She received treatment in a private clinic.
zasięgnąć porady lekarza
start learning
consult a doctor
uleczalny
start learning
curable
wyleczyć, lekarstwo, metoda leczenia
start learning
cure
dietetyk, dietetyczka
start learning
dietician
badanie
Badanie zostało przeprowadzone w styczniu.
start learning
examination
The survey was carried out in January.
pierwsza pomoc
W każdej klasie powinna być apteczka na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia.
start learning
first aid
Each classroom should have a first-aid kit in case of emergency.
internista, lekarz pierwszego kontaktu
start learning
GP
poddać się operacji
start learning
have an operation
ochrona zdrowia
start learning
health care
przychodnia
start learning
health centre
wizyta domowa
start learning
home visit
szpital
Tom miał atak serca i został zabrany do szpitala.
start learning
hospital
Tom had a heart attack and was taken to hospital.
porady medyczne
start learning
medical advice
badanie lekarskie
start learning
medical check-up
pielęgniarz, pielęgniarka
start learning
nurse
zoperować kogoś, coś
start learning
operate on
sala operacyjna
Nowa sala operacyjna kosztowała fortunę.
start learning
operating theatre
The new operating theatre cost a fortune.
optyk
start learning
optician
ratownik medyczny
start learning
paramedic
pacjent, pacjentka
start learning
patient
apteka
Możesz zrealizować receptę w osiedlowej aptece.
start learning
pharmacy
You can fill in a prescription in the local chemist's.
recepta
Lekarz wypisał mi receptę na antybiotyk Bactrim.
start learning
prescription
The doctor gave me a prescription for Bactrim.
przepisać
start learning
prescribe
wyzdrowieć, dojść do siebie
start learning
recover from
nosze
start learning
stretcher
osoba ciepiąca na jakieś schorzenie
start learning
sufferer
chirurg
Mój wujek jest neurochirurgiem.
start learning
surgeon
My uncle is a brain surgeon.
zmierzyć temperaturę
start learning
take one's temperature
zmierzyć ciśnienie krwi
start learning
take one's blood pressure
zbadać słuch
start learning
test hearing
leczyć
Musimy leczyć przyczyny a nie tylko objawy choroby.
start learning
treat
We have to treat the causes and not just the symptoms of a disease.
pilny
Jake jest bardzo pilnym uczniem. Zawsze dostaje dobre oceny.
start learning
urgent
Jake is a very diligent student. He always gets good grades.
oddział szpitalny
start learning
ward
akupunkturzysta, akupunkturzystka
start learning
acupuncturist
anestezjolog
start learning
anaesthetist
hipnoterapeutka, hipnoterapeuta
start learning
hypnotherapist
pediatra
start learning
paediatrician
fizjoterapeuta, fizjoterapeutka
start learning
physiotherapist
psychiatra
Psychiatra zbadał stan umysłowy swojego pacjenta.
start learning
psychiatrist
The psychiatrist examined his patient's mental state.
kłócić się z kimś
Często kłócę się z siostrą tylko dla zasady.
start learning
argue with someone
I often argue with my sister only on principle.
nie móc się zdecydować, wahać się w sprawie czegoś
start learning
be in two minds about something
wirus, zarazek
start learning
bug
rozmawiać
Anna uwielbia rozmawiać przez telefon.
start learning
chat
Ann loves talking on the phone.
komora
start learning
chamber
przewlekły stres
start learning
chronic stress
wypełnić się czymś
start learning
fill with
czkawka
start learning
hiccups
niepraktyczny
start learning
impractical
nieuleczalny
start learning
incurable
opiekować się
Jeśli masz zwierzątko, musisz się nim opiekować.
start learning
look after
If you have a pet you have to look after it.
wyszukać, sprawdzić np. w słowniku
start learning
look up
igła
start learning
needle
krwotok z nosa
start learning
nosebleed
przytłoczony
start learning
overwhelmed
proszek
start learning
powder
stać w kolejce
start learning
queue
ostry, nieprzyjemny
start learning
sharp
zwolnić
Zwolniono dwie osoby za kradzież.
start learning
slow down
Two people were dismissed for stealing.
kichnąć
start learning
sneeze
wpatrywać się w
start learning
stare at
przestać na kogoś patrzeć
start learning
take eyes off someone
kolej
Niemieckie koleje uznawane są za jedne z najlepszych na świecie.
start learning
turn
German railways are among the best in the world.
przewlekły ból
start learning
chronic distress
ograniczyć
start learning
cut back on
zwalczać
start learning
fight off
zadowolić się, czymś
start learning
make do with something
dokonywać cudów
start learning
perform miracles
siedzący tryb życia
Większość ludzi prowadzi raczej siedzący tryb życia.
start learning
sedentary lifestyle
Most people these days lead rather sedentary lifestyle.
dbać o siebie
John nie pali, zdrowo je i wcześnie kładzie się spać, naprawdę o siebie dba.
start learning
take care of oneself
John doesn't smoke, eats healthy and goes to bed early, he really takes care of himself.
pójść spać
start learning
turn in
całkowite zdumienie
start learning
utter astonishment
znachor
start learning
witch-doctor
być uzależnionym od
start learning
be hooked on
nielegalny handel (np. narkotykami)
start learning
trafficking
naćpać się
start learning
get high
uzależnić się od
start learning
get addicted to
gabinet lekarski, operacja chirurgiczna
start learning
surgery
apsik!
start learning
achoo!
na zdrowie (po kichnięciu)
start learning
bless you!
dać sobie radę (finansowo)
start learning
get by
dziać się
start learning
go on

You must sign in to write a comment