11. What's the time?

 0    60 flashcards    pyterafanna
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
What's the time?
start learning
Która jest godzina?
It's four o'clock.
start learning
Jest czwarta.
It's half past nine.
start learning
Jest 09:30.
It's twelve o'clock in the morning.
start learning
Jest dwunasta w nocy. / Jest północ.
It's twelve o'clock in the afternoon.
start learning
Jest dwunasta w południe. / Jest południe.
quarter past
start learning
kwadrans po
quarter to
start learning
za kwadrans
It's quarter to six.
start learning
Jest za kwadrans szósta. / Jest 17:45.
It's twenty-five past four
start learning
Jest dwadzieścia pięć po czwartej
It's twenty-five to four.
start learning
Jest za dwadzieścia pięć czwarta.
It's ten past eight
start learning
Jest dziesięć po ósmej
It's ten to eight.
start learning
Jest za dziesięć ósma.
It's half past three
start learning
Jest wpół do czwartej
yesterday
start learning
wczoraj
today
start learning
dzisiaj
morning
start learning
ranek
evening
start learning
wieczór
We are open 7 days a week.
start learning
Jesteśmy otwarci 7 dni w tygodniu.
What are you doing Friday night?
start learning
Co robisz w piątek wieczorem?
wieczorną nocą
It's my birthday in two weeks!
start learning
Za dwa tygodnie są moje urodziny!
Can I book a table for 2 o'clock today, please?
start learning
Czy mogę prosić o zarezerwowanie stolika na dzisiaj na 14:00?
Can
His birthday was yesterday.
start learning
Wczoraj były jego urodziny.
Are you open tomorrow?
start learning
Czy jesteście jutro otwarci?
It's 6 o'clock in the morning!
start learning
Jest 6 rano!
Sorry, the kitchen is closed in the afternoon.
start learning
Przykro mi, kuchnia jest zamknięta po południu.
What do you do in the evening?
start learning
Co robisz wieczorem?
What time do they open this morning?
start learning
O której godzinie otwierają się dziś rano?
Can I book a table for this afternoon, please?
start learning
Czy mogę prosić o zarezerwowanie stolika na dzisiaj po południu?
What are you doing this evening?
start learning
Co robisz dziś wieczorem?
last night
start learning
wczoraj w nocy
I get up at 6 a.m. every morning.
start learning
Codziennie rano wstaję o 6:00
On my birthday we usually go to a restaurant
start learning
W moje urodziny zazwyczaj idziemy do restauracji.
It rains a lot in autumn.
start learning
Jesienią pada dużo deszczu.
at Christmas
start learning
w Boże Narodzenie
at Easter
start learning
w Wielkanoc
at the moment
start learning
w tym momencie
at the weekend
start learning
w weekend
at night
start learning
w nocy
I stay with my family at Christmas
start learning
Święta Bożego Narodzenia spędzam z moją rodziną.
I finish at 3 o'clock today
start learning
Kończę dziś o godzinie trzeciej
The shop is closed at the moment.
start learning
Ten sklep jest w tym momencie zamknięty.
at breakfast
start learning
w porze śniadania
at lunch
start learning
w porze lunchu
I'm busy at breakfast but I'm free at lunch.
start learning
Jestem zajęty w porze śniadania, ale jestem wolny w porze lunchu
at dinner
start learning
w porze kolacji
I don't work on Tuesdays.
start learning
Nie pracuję we wtorki.
My birthday is on the 5th of October
start learning
Moje urodziny są 5 października.
My interview is on Monday at 11 a.m.
start learning
Moja rozmowa w sprawie pracy jest w poniedziałek o 11:00
My birthday is in June.
start learning
Moje urodziny są w czerwcu.
in the morning
start learning
rankiem
in the afternoon
start learning
po południu
in the evening
start learning
wieczorem
in December
start learning
w grudniu
in spring
start learning
wiosną
in summer
start learning
w lecie
in autumn
start learning
jesienią
in winter
start learning
w zimie
in 2006
start learning
w 2006 roku
in the past
start learning
w przeszłości
in the future
start learning
w przyszłości

You must sign in to write a comment