100 english common words - second part

 0    100 flashcards    exsible
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Czy mógłbym prosić o ręcznik?
start learning
Could I have a towel, please?
Czy mógłbym prosić o dodatkowy koc
start learning
Could I ask an extra blanket, please?
mój pokój nie jest przygotowany
start learning
my room isn't made up
Czy mogłaby Pan zmienić pościel proszę
start learning
Could you change the sheets, please
proszę posprzątać mój pokój
start learning
make up my room, please
Winda nieczynna
start learning
Lift is out of order
Chciałbym, uregulować mój rachunek
start learning
I'd like to pay my bill
Naprawdę dobrze się bawiłem pobytem tutaj)
start learning
I've really enjoyed my stay here
Gdzie moglibyśmy zostawić nasz bagaż?
start learning
Where could we leave our luggage?
Czy mógłbym prosić o paragon?
start learning
Could I have a receipt, please?
Czy mogę prosić o fakturę?
start learning
Could I have the invoice, please?
Myślę, że w tym rachunku jest błąd
start learning
I think that there is a mistake in this bill
Czy masz jakieś przekąski?
start learning
have you got any snacks?
Czy są jakieś przekąski?
start learning
Are there any snacks?
Czy nadal serwujecie jedzenie?(czy nadal można coś zamówić)
start learning
Are you still serving food?
Czy moglibyśmy zobaczyć menu?
start learning
Could we see the menu, please?
Czy mają państwo jakieś wolne stoliki?
start learning
Do you have any free tables?
Chciałbym zarezerwować stolik
start learning
I'd like to book a table, please
Przepraszam, Jak długo muszę jeszcze czekać za moim zamówieniem
start learning
Excuse me, how long will I have to wait for my order yet?
To nie jest to, co zamówiłem
start learning
This isn't what I ordered
Zbyt długo czekałem
start learning
I have been waiting for too long
Dziękuję, było pyszne
start learning
Thank you it was delicious
Czy mogłbym prosić o rachunek?
start learning
Could I have the bill please?
Czy możesz teraz wejść na Facebooka?
start learning
Can you go on Facebook now?
Ta kelnerka jest bardzo miła dam jej napiwek
start learning
This waitress is very nice I'll give her a tip
Mark jest najlepszym barmanem w mieście
start learning
Mark is the best barman in the city
poproszę podwójną whisky z lodem
start learning
double whisky with ice, please
Urodziłem się w Polsce, ale wychowałem (dorastałem) w USA
start learning
I was born in Poland but I grew up in the USA
Jestem na wakacjach Jest bardzo słonecznie
start learning
I'm on holiday It's very sunny
Jestem w interesach i jestem bardzo zajęty
start learning
I'm on business and I'm very busy
Mieszkam tu (od) ... lata
start learning
I have been living here for ... years
Pracuję tutaj od 2007
start learning
I have been working here since 2007
Przyjechałem tu do pracy
start learning
I came here to work
jak długo tu mieszkasz
start learning
how long have you been living here?
Ja dopiero co(przed chwilą) przyjechałem
start learning
I've only just arrived
Planuję zostać tu przez trzy lata
start learning
I'm planning to stay here for three years
Jak długo zamierzasz, planujesz tu zostać?
start learning
how long are you planning to stay here?
Wyjadę do sierpnia (Zostanę do sierpnia)
start learning
I will leave until August
Jestem tu od kilku miesięcy
start learning
I've been here for a few months
Zostanę tu jeszcze na kolejny rok
start learning
I'll stay here for another year
Czy podoba ci się tutaj?
start learning
Do you like it here?
Nie jestem pewien, czy mi się podoba
start learning
I'm not sure if I like it
tak, strasznie! (uwielbiam)
start learning
yes, I love it
To miejsce jest najlepsze I bardzo mi się podoba
start learning
This place is the best and I like it a lot
Jaki jest twój adres e-mail?
start learning
what's your email address?
Czy mogłbyś powiedzieć mi swój numer telefonu?
start learning
Could you tell me your phone number?
Czy mogłbym dostać twój adres e-mail?
start learning
Could I get your email address?
Dziękuję za przyjście
start learning
thanks for coming
Chodźmy do salonu
start learning
Let's go into the living room
Czy ktoś chciałby herbatę lub kawę?
start learning
Would anyone like a tea or coffee?
Chcesz coś do picia?
start learning
Do you want something to drink?
pijesz z cukrem? (bierzesz cukier)
start learning
Do you take sugar?
Czy masz coś przeciwko, jeśli palę tutaj?
start learning
Do you mind if I smoke here?
Wolałbym, gdybyś wyszedł na zewnątrz
start learning
I would prefer it if you went outside
Nie tutaj. jednak możesz zapalić na balkonie / korytarzu / na zewnątrz
start learning
Not here. However, you can smoke on the balcony / corridor / outside
kto dzisiaj prowadzi?
start learning
who's driving today?
Przepraszam, nie piję alkoholu
start learning
I'm sorry I don't drink alcohol
Chcesz obejrzeć coś w telewizji?
start learning
Do you want to watch something on TV?
ostrożnie, talerz jest bardzo gorący
start learning
careful, the plate is very hot
Czy chciałbyś trochę więcej?
start learning
Would you like some more?
Czy chciałbyś dokładkę?
start learning
Would you like some seconds?
Czy masz już dość jedzenia? (czy najadłeś się)
start learning
Have you had enough to eat?
Czy ktoś chciałby deser?
start learning
Would anyone like a dessert?
chcesz soku?
start learning
do you want some juice?
Jestem pełny Muszę odpocząć
start learning
I'm full I need to rest
Muszę się wysikać
start learning
I need to pee
Czy mógłbyś podać mi pilota?
start learning
Could you pass me the remote control?
Czy mógłbyś dać mi pilota?
start learning
Could you give me the remote control?
czy możesz włączyć światło? (nie turn)
start learning
Can you switch the light on?
Czy mógłbym skorzystać z Twojego telefonu?
start learning
Could I use your phone?
Czy jest coś w czym mógłbym Ci pomóc?
start learning
Is there anything I could help you?
Czy mógłbyś mi pomóc pozmywać naczynia?
start learning
Could you help me wash the dishes?
Czy chcesz abym...
start learning
Do you want me to...
Chcesz, żebym zrobił pranie?
start learning
Do you want me to do the laundry?
czy w telewizji jest coś ciekawego?
start learning
is there anything good on TV?
Powinniśmy być nieco ciszej
start learning
We should be a bit more quiet
Jest dość późno, będziemy się zbierać(zaraz wychodzimy)
start learning
It's quite late, we are about to leave
Idę do łóżka
start learning
I'm going to bed
proszę bądź cicho
start learning
please be quiet
Przepraszam za opóźnienie, wyślę to jutro
start learning
I'm sorry for the delay, I'll send it tomorrow
Przepraszam za spóźnienie, co przegapiłem?
start learning
Sorry I'm late, what did I miss?
Przepraszam, że musiał pan czekać
start learning
sorry to keep you waiting
nie ma pośpiechu, potrzebuję to na następny tydzień
start learning
take your time I need it for the next week
dzięki za wszystko, doceniam to
start learning
thanks for everything I appreciate it
wystarczy, dzięki
start learning
that's enough, thanks
Interesujące, ale wątpię w to
start learning
it's an interesting but I doubt it
Czym się zajmujesz zawodowo?
start learning
What do you do professionally?
Gdzie pan(i) pracuje?
start learning
Where do you work?
Czym się zajmujesz? (co robisz w życiu)
start learning
What do you do for a living?
Pracuję jako...
start learning
I work as...
Pracuję w marketingu
start learning
I work in marketing
Ona jest na urlopie macierzyńskim
start learning
She is on maternity leave
Mam pracę na pełen etat w Bae
start learning
I've got a full time job at Bae
zwolnili mnie
start learning
they fired me
Nie pracuję na chwilą obiecną
start learning
I'm not working at the moment
On jest na emeryturze
start learning
He is retired
Robię staż w Hiszpanii (jestem na stażu)
start learning
I'm doing an internship in Spain
Pracuję w domu jako samozatrudniony (mam własną firmę)
start learning
I work from home as a self-employer
Jak długo tu pracujesz?
start learning
How long have you been working here?
Obecnie jest z klientem
start learning
He is with customer at the moment

You must sign in to write a comment