10) Wykładnia i interpretacja prawa

 0    13 flashcards    nev
print play test yourself
 
Question Answer
Jasne wyrażenia nie wymagają interpretacji
start learning
Clara non sunt interpretanda
Sztuczki prawne nie stanowią prawa
start learning
Apices iuris non sunt iura
Należy trzymać się słów ustawy
start learning
A verbis legis non est recedendum
Ustawy są wtedy właściwiej interpretowane, gdy zachowuje się ich ducha
start learning
Benigius leges interpretandae sunt, quo voluntas earum
Znać ustawy to nie przyswoić sobie ich słowa, ale znać ich treść i moc działania
start learning
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Do interpretacji prawa upoważniony jest ten, kto je stanowi
start learning
Eius est interpretari leges, cuius est condere
Wyjątek powinien być interpretowany ściśle
start learning
Exceptio est strictissimae interpretationis
Należy uznać za wyłączne to wszystko, czego ustawa wyliczając, nie włączyła
start learning
Exclusa censentur omnia, quae lex enumerando non inclusit
Dokładne wyrażenia wykluczają wykładnię rozszerzającą
start learning
Expressio specialis omnem impedit extensionem
Fikcja nie wywiera skutków prawnych poza przypadkiem, dla którego została ustanowiona
start learning
Fictio non operatur ultra casum fictium
Nieprawidłowe jest wydawanie wyroku lub opinii prawnej bez uwzględnienia całości ustawy, na podstawie jednego jej fragmentu
start learning
Incivile est nosi tota lege perspecta una aliqua particula eius proposita iudicare vel respondere
Jak najmniej należy zmieniać to, co zawsze miało jednoznaczną interpretację
start learning
Minime sunt mutanta, quae interpretationem certam sempre habuerunt
Słowa należy rozumieć zgodnie z ich znaczeniem
start learning
Verba cum effectu accipienda

You must sign in to write a comment