1.1 The ties that bind

 0    54 flashcards    krzysztofshn
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
być podobnym do kogoś
start learning
take after sb
szanować/podziwiać kogoś
start learning
look up to sb
znosić, tolerować, wytrzymywać
start learning
put up with sb/sth
bratanek/siostrzeniec
start learning
nephew
zrywać (np. o związku), podzielić się (np. na grupy)
start learning
split up
wywiązać się z kimś/spełniać oczekiwania, zyć zgodnie z czymś
start learning
live up to somebody/something
bratanica/siostrzenica
start learning
niece
rodzeństwo
start learning
siblings
polegać na kimś
start learning
depend on somebody
dogadyać się z kimś
start learning
get on together with sb
panna młoda
start learning
the bride
druhna
start learning
bridesmaid
pan młody
start learning
the groom
narzeczony
Jej narzeczony odwołał ślub.
start learning
a fiancé
Her fiancé called off the wedding.
narzeczona
Pobierze się ze swoją narzeczoną w przyszłym tygodniu.
start learning
a fiancée
He is getting married to his fiancée next week.
wieniec
start learning
wreath
położna
Położna pomoże ci podczas porodu.
start learning
midwife
The midwife will help you during the labour.
opłakiwać
start learning
mourn
żałoba
start learning
mourning
nagrobek
start learning
headstone
trumna
start learning
coffin
welon
start learning
veil
wypadać (np. włosy)
start learning
fall out
chrzest
start learning
baptism
also: christening
nowożeńcy
start learning
newlyweds
pieluszka
start learning
diaper
opuszczać kogoś
start learning
walk out on sb
karawan
start learning
hearse
pokłócić się z kimś o coś
start learning
fall out with sb over sth
rodzina wielopokoleniowa
start learning
extended family
wiek dojrzewania
start learning
adolescence
potomstwo
start learning
offspring
parapetówka
start learning
house-warming party
grób
start learning
grave
przywoływać (np. wspomnienia)
start learning
conjure up
drobny, miniaturowy
start learning
diminutive
wzrost, postura
start learning
stature
żałobnik
start learning
mourner
jedynak
start learning
an only child
niespodzianka urodzinowa
start learning
birthday treat
wysoki (o osobie), wzniosły, szczytny (np. cel)
start learning
lofty
pochlebiać komuś
start learning
flatter sb
zaszczycony
start learning
flattered
wzruszony, szurnięty
start learning
touched
krewny
start learning
relative
wdzięczny
start learning
thankful
na szczęście, z ulgą, z wdzięcznością
start learning
thankfully
bądź wdzięczny choć za to (za coś małego)
start learning
be thankful for small mercies
całkowicie usunąć z pamięci
start learning
blot out
współpracownik
Nie wszyscy moi koledzy (współpracownicy) z centrum badawczego zostali zaproszeni na konferencję.
start learning
a colleague
Not all of my colleagues from the research centre have been invited to the conference.
znajomy
Mam wielu znajomych, ale tylko kilkoro prawdziwych przyjaciół.
start learning
acquaintance
I have many acquaintances but only a few true friends.
trud, niedostatek, ciężkie doświadczenie życiowe
start learning
hardship
zasiłek
start learning
allowance
lokator
start learning
tenant

You must sign in to write a comment