1. State and society

 0    20 flashcards    dafiiu
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
oskarżać kogoś o
start learning
accuse sb of
być oskarżonym o
start learning
be accused of
niezgodny z prawem
start learning
against the law
przyjść do sądu pojawić się w sądzie
start learning
appear in court
aresztować kogoś przez kogoś za coś sth sb
start learning
arrest sb for sth by sb
zostać doprowadzonym przynieisonym do sądu
start learning
be brought before a judge
zostać uznanym winnym
start learning
be found guilty of
być u władzy
start learning
be in power
zostać aresztowanym
start learning
be placed under arrest
być świadkiem przestępstwa
start learning
be witness to a crime
zarzucić komuś sb coś
start learning
charge sb with
zostać oskarżonym o z ch
start learning
be charged with
popełnić przestępstwo
start learning
commit a crime
skazać kogoś sb za coś sth
start learning
convict sb of sth
bronić kogoś sb przed czymś sth
start learning
defend sb against sth
odsiadywać wyrok
start learning
do time
oddalić uchylić zarzuty
start learning
drop the charges
uchylać się od płacenia podatków
start learning
evade taxes
uznać kogoś sb winnego
start learning
find sb guilty
zapłacić grzywnę
start learning
pay a fine

You must sign in to write a comment