01.2018(2) part 2

 0    567 flashcards    annasecewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Prawidłowo przewidziałem ich reakcję.
start learning
• I correctly predicted their reaction.
zajebisty, rewelacyjny, odjechany, świetny, czadowy, kozacki American English slang
start learning
dope ***, fat ***, phat ***
Jego nowa kurtka jest naprawdę odjechana.
start learning
• His new jacket is really dope.
Moje auto jest odjechane, nie?
start learning
• My car is dope, right?
To była czadowa impreza, poznałem świetnych ludzi!
start learning
• It was a fat party, I met great people!
Ten zespół gra świetną muzykę!
start learning
• This band plays phat music!
redukcja (np. zatrudnienia), cięcie (w budżecie), zmniejszenie (np. produkcji)
start learning
cutback
Byliśmy zmuszeni do wykonania cięć w zatrudnieniu.
start learning
• We were forced to make a cutback in our employment.
wyrównywać (tekst w dokumencie)
start learning
align *, aline *
Wyrównaj ten nagłówek do lewej.
start learning
• Align this header to the left.
pęcherz moczowy
start learning
bladder, urinary bladder
Infekcja pęcherza jest bolesnym stanem.
start learning
• Bladder infection is a painful condition.
Kobiety mają więcej problemów z pęcherzem niż mężczyźni.
start learning
• Women have more bladder problems than men.
Budynek rzuca długi cień na chodnik.
start learning
The building casts a long shadow across the pavement.
cień (kształt rzucany przez coś)
start learning
shadow ***
pan domu, gospodarz
start learning
host ***
Wszyscy goście stwierdzili, że byłeś szczodrym gospodarzem.
start learning
• All the guests said that you've been a gracious host.
cień (kształt rzucany przez coś)
start learning
shadow ***
Budynek rzuca długi cień na chodnik.
start learning
• The building casts a long shadow across the pavement.
W drzwiach pojawił się duży cień.
start learning
• A large shadow appeared in the open doorway.
On boi się własnego cienia!
start learning
• He is afraid of his own shadow!
jelitówka, grypa jelitowa (nieżyt jelitowy wywołany przez rotawirusy)
start learning
rotaviral enteritis
prowadzić, wieść (np. styl życia)
start learning
lead ***** past tense led, past participle led
On wiedzie interesujące życie.
start learning
• He leads an interesting life.
Po przejściu na emeryturę prowadził spokojne życie.
start learning
• After retiring he led a quiet life.
Nie prowadzimy luksusowego życia, ale też nie jesteśmy biedni.
start learning
• We hardly lead a life of luxury but we're not poor either.
Chciałbym prowadzić moje życie tak, jak ty prowadziłeś swoje.
start learning
• I would like to lead my life like you led yours.
złodziej, złodziejka
start learning
thief ** plural: thieves
Złodziej uciekł, kiedy zobaczył policję.
start learning
• The thief ran away when he saw the police.
terminarz, kalendarz
start learning
diary ** British English, calendar ** American English
Tego spotkania nie ma w moim kalendarzu.
start learning
• This appointment is not in my calendar.
Terminarz pozwala mi na śledzenie wszystkich spraw do załatwienia.
start learning
• The diary helps me keep track of all my errands.
Zaznaczyłem tą datę w kalendarzu.
start learning
• I marked this date in my diary.
polecenie, sprawa do załatwienia
start learning
errand
Czy mógłbyś załatwić dla mnie pewną sprawę?
start learning
• Could you run an errand for me?
szanować, poważać, honorować
start learning
respect ****
Na koniec będziemy go szanować za zrobienie tego.
start learning
• We will respect him in the end for doing so.
Szanuję twoją opinię, ale się z tobą nie zgadzam.
start learning
• I respect your opinion but I don't agree with you.
odwaga
start learning
courage **
Nie miał odwagi tego zrobić.
start learning
• He didn't have the courage to do it.
Trzeba prawdziwej odwagi, aby wstąpić do wojska.
start learning
• It takes real courage to join the army.
oceniać (np. co ktoś zrobi)
start learning
gauge *, gage * American English
oceniać, wartościować
start learning
valuate
oceniać siebie, określać swoją wartość
start learning
value oneself
Po tym wydarzeniu, musiałem ocenić siebie jako ojca.
start learning
• After this event, I had to value myself as a father.
Nie potrafię sam siebie ocenić, potrzebuję do tego innych.
start learning
• I can't value myself, I need others to do that.
Jestem teraz taki podniecony...
start learning
I'm so horny right now...
napalony, podniecony slang
start learning
horny
Po przejściu na emeryturę prowadził spokojne życie.
start learning
After retiring he led a quiet life.
prowadzić, wieść (np. styl życia)
start learning
lead *****
Infekcja pęcherza jest bolesnym stanem.
start learning
Bladder infection is a painful condition.
pęcherz moczowy
start learning
bladder, urinary bladder
Czy mógłbyś rozwinąć swój pomysł?
start learning
Could you develop your idea?
opracowywać, rozwijać, wypracowywać (np. pomysł, teorię, produkt)
start learning
develop *****, develope old use
Nie potrafię sam siebie ocenić, potrzebuję do tego innych.
start learning
I can't value myself, I need others to do that.
oceniać siebie, określać swoją wartość
start learning
value oneself
Po tym wydarzeniu, musiałem ocenić siebie jako ojca.
start learning
After this event, I had to value myself as a father.
oceniać siebie, określać swoją wartość
start learning
value oneself
Nasza szkoła zainwestowała w udogodnienia dla niepełnosprawnych.
start learning
Our school invested in facilities for the disabled.
udogodnienia, pomieszczenia, obiekty, sprzęt lub usługi służące określonemu celowi
start learning
facilities ***
suburbia, dzielnice mieszkalne na obrzeżach miast
start learning
suburbia
bawół
start learning
buffalo ** plural: buffalo, buffalos, buffaloes
Populacja bawoła afrykańskiego wynosi około 900.000.
start learning
• The population of African buffalo is about 900,000.
W pełni wyrośnięty bawół jest w stanie zabić lwa.
start learning
• A full-grown buffalo is able to kill a lion.
bizon American English
start learning
buffalo ** plural: buffalo, buffalos, buffaloes
On został zaatakowany przez bizona.
start learning
• He was attacked by a buffalo.
Indianie polowali niegdyś na bizony.
start learning
• Indians used to hunt buffaloes.
W pełni wyrośnięty bawół jest w stanie zabić lwa.
start learning
A full-grown buffalo is able to kill a lion.
bawół
start learning
buffalo **
niezabudowana działka, parcela
start learning
vacant lot
jasny (o instrukcji), prosty (o sprawie), przystępny (o informacji)
start learning
straightforward *
Chcielibyśmy dostać jasną informację o tej promocji.
start learning
• We would like to get straightforward information about the promotion.
zupełnie, całkiem, całkowicie
start learning
altogether **
Straciliśmy z nimi całkowicie kontakt.
start learning
• We've lost contact with them altogether.
To zupełnie mnie nie zaskoczyło.
start learning
• This didn't altogether surprise me.
Całkowicie przestało padać.
start learning
• It stopped raining altogether.
Mamy zupełnie inny pomysł.
start learning
• We have an altogether different idea.
Straciliśmy z nimi całkowicie kontakt.
start learning
We've lost contact with them altogether.
zupełnie, całkiem, całkowicie
start learning
altogether **
razem, w sumie
start learning
altogether **
Łącznie jest tylko sześć osób.
start learning
• There are only six people altogether.
Razem, kawa i deser kosztowały sześć dolarów.
start learning
• Altogether, coffee and dessert cost six dollars.
ogólnie rzecz biorąc, ogółem
start learning
altogether **
Razem, kawa i deser kosztowały sześć dolarów.
start learning
Altogether, coffee and dessert cost six dollars.
razem, w sumie
start learning
altogether **
dywanik
start learning
rug *
On potknął się o róg dywanika.
start learning
• He tripped over the corner of a rug.
Tym podłogom przydałby się ładny dywanik.
start learning
• These floors could use a nice rug.
Wybrałem brązowy dywanik ze złotym obramowaniem.
start learning
• I've selected a brown rug with a gold trim.
spiżarnia
start learning
pantry
Mam w spiżarni trochę rumu. Przyrządzę ci drinka.
start learning
• I have some rum in the pantry, I'll get you a drink.
W spiżarni jest dużo jedzenia.
start learning
• There's plenty of food in the pantry.
W spiżarni jest dużo jedzenia.
start learning
There's plenty of food in the pantry.
spiżarnia
start learning
pantry
martwić się, przejmować się, kłopotać się synonim: worry
start learning
bother ***
Nie musisz się o mnie martwić. Jestem dużym chłopcem.
start learning
• You don't have to bother about me. I'm a big boy.
Nie przejmuję się szczegółami, bo ona mi je prześle.
start learning
• I don't bother about the details because she'll send them to me.
Martwiło mnie, że ona do mnie nie zadzwoniła.
start learning
• It bothered me that she didn't call me.
Nie przejmuję się szczegółami, bo ona mi je prześle.
start learning
I don't bother about the details because she'll send them to me.
martwić się, przejmować się, kłopotać się
start learning
bother ***
intensywność, nasilenie, stężenie, natężenie (np. światła, dźwięku, emocji)
start learning
intensity **
Więcej światła oznacza większy poziom intensywności koloru.
start learning
• More light means a higher intensity level of the color.
irytujący, doprowadzający do rozpaczy, drażniący
start learning
exasperating
oszałamiać, oszołomić, zadziwiać, zadziwić
start learning
bewilder
zasmucony, zmartwiony, w złym humorze, wkurzony, zły
start learning
upset **
Co się dzieje, Jane? Wyglądasz na trochę zmartwioną.
start learning
• What's the matter, Jane? You look a bit upset.
Nie ma powodu do martwienia się o to.
start learning
• There's no need to be upset about this.
przejście podziemne
start learning
subway * British English, underpass * American English
Idź, aż dojdziesz do przejścia podziemnego.
start learning
• Keep going until you reach the subway.
On zagonił mnie do przejścia podziemnego.
start learning
• He chased me into the subway.
przejazd podziemny, przejazd dołem
start learning
subway * British English, underpass * American English
cierpiący na nerwicę frontową
start learning
shell-shocked
przechadzać się
start learning
wander around, wander about
z bliska
start learning
close up ****, up close ****, close to ****
kłopotliwy, wprawiający w zakłopotanie
start learning
perplexing
pąkla (gatunek skorupiaka)
start learning
barnacle
ubranie nurka
start learning
diving gear
napady bólów mięśniowych w chorobie kesonowej lub innego rodzaju chorobie dekompresyjnej
start learning
bends
ukradkiem, po kryjomu (robić coś), cichaczem (np. zakraść się)
start learning
stealthily
ukradkiem synonim: on the sly
start learning
furtively
męczący, wlokący się
start learning
dragging
wąż (ogrodowy, strażacki)
start learning
hose *, hosepipe * British English
Gdzie jest wąż ogrodowy?
start learning
• Where's the garden hose?
Wąż ogrodowy wisiał po lewej stronie domu.
start learning
• A garden hose hung on the left side of the house.
szuranie (nóg), powłóczenie (nogami)
start learning
shuffle
Można było usłyszeć jego szuranie nogami w pokoju obok.
start learning
• You could hear his legs shuffle in the next room.
przekładanie (kart), tasowanie (kart)
start learning
shuffle
Graczom rozdawane jest po pięć kart po tasowaniu.
start learning
• The players are dealt five cards after the shuffle.
szurać (nogami), powłóczyć (nogami)
start learning
shuffle *
On powłóczył nogami w stronę wyjścia.
start learning
• He shuffled his feet towards the exit.
On powłóczył nogami w stronę wyjścia.
start learning
He shuffled his feet towards the exit.
szurać (nogami), powłóczyć (nogami)
start learning
shuffle *
bez celu
start learning
aimlessly
posuwać się z trudem, ciężko stąpać, wlec się
start learning
plod
ciężkie stąpanie, wleczenie sie
start learning
plod, plodding
delikatesy
start learning
deli, delicatessen
Spodobają ci się te delikatesy. Wybór jest nie z tej ziemi.
start learning
• You're gonna love this deli. Their selection is out of this world.
Sklep delikatesowy jest bardziej ekskluzywny niż supermarket.
start learning
• A delicatessen is more exclusive than a supermarket.
litować się, współczuć
start learning
feel pity
dostrzegać coś, dosłyszeć coś
start learning
make something out *, make out something *
Nie dosłyszałam jego ostatnich słów.
start learning
• I didn't make out his final words.
Nie mogę niczego dostrzec w tej mgle.
start learning
• I can't make out anything in this fog.
zrozumieć coś
start learning
make something out *, make out something *
Nie mogę zrozumieć, czego on ode mnie chce.
start learning
• I can't make out what he wants from me.
Jeśli stąd nie wyjedziesz, możesz nigdy nie zrozumieć znaczenia życia.
start learning
• If you don't leave this place, you might never make out the meaning of life.
skrzypieć, trzeszczeć (np. łóżko, drzwi)
start learning
creak
Długie, wysokie dźwięki
start learning
Długie, wysokie dźwięki
trzaskać, trzeszczeć (w krótkich odstępach czasu)
start learning
crackle *
To trzaskało cicho, jak tłuszcz smażący się w rondlu.
start learning
• It crackled softly like fat frying in a saucepan.
bełkotać, paplać, gaworzyć (mówić szybko, w sposób utrudniający rozróżnianie słów)
start learning
babble
Często w połączeniu z „on” lub „away”.
start learning
Często w połączeniu z "on" lub "away".
stale, wciąż, wiele razy spoken
start learning
again and again, over and over
odbarwiony, utleniony, wyblakły (np. o drewnie, tapicerce, kolorze)
start learning
bleached
najnowszy, niedawny, ostatni
start learning
recent *****
Muszę zobaczyć najnowszą wiadomość, jaką otrzymali.
start learning
• I need to see the most recent message they received.
Nie miała ona łatwego zadania w ostatnich tygodniach.
start learning
• She has not had an easy job in recent weeks.
zbyt dobrze znany
start learning
all too familiar, all-too-familiar
przeszkoda (w jeździectwie)
start learning
fence **, obstacle **
Koń przeskoczył każdą przeszkodę.
start learning
• The horse jumped over every fence.
Niestety, koń strącił jedną przeszkodę.
start learning
• Unfortunately, the horse knocked one fence.
płot
start learning
fence **
On przeskoczył przez płot.
start learning
• He jumped over the fence.
Wszystko co widziałem to kawałek płotu.
start learning
• All I saw was a bit of fence.
Na płocie był znak z napisem "Zakaz wstępu".
start learning
• There was a sign on the fence saying "No Trespassing."
Koń przeskoczył każdą przeszkodę.
start learning
The horse jumped over every fence.
przeszkoda (w jeździectwie)
start learning
fence **, obstacle **
ogień zaporowy
start learning
barrage
Będziecie szli krokiem marszowym za ogniem zaporowym.
start learning
• You will advance at a walking pace behind the barrage.
Wystrzelimy ogień zaporowy, aby osłonić wasze natarcie.
start learning
• We will fire a barrage to cover your assault.
grobla, zapora
start learning
barrage
błysk (np. pioruna, lampy błyskowej)
start learning
flash **
Zobaczyłem tylko błysk światła.
start learning
• All I've seen was a flash of light.
Co to był za błysk? Czy to piorun?
start learning
• What was this flash? Was it lightning?
olśnienie, przebłysk (np. geniuszu)
start learning
flash **
Ona miewa czasami przebłyski intelektu.
start learning
• She gets a flash of intellect now and then.
Rozwiązał trudne równanie w przebłysku geniuszu.
start learning
• He solved a difficult equation in a flash of genius.
Mężczyzna czekał na olśnienie, ale ono nie przychodziło.
start learning
• The man waited for the flash but it wasn't coming.
pokryty śluzem, lepki, szlamowaty, oślizgły, obślizgły
start learning
slimy
Piasek na plaży był szlamowaty.
start learning
• The sand on the beach was slimy.
Dotknąłem oślizgłej ściany w ciemnej piwnicy.
start learning
• I touched the slimy wall in the dark cellar.
chrapliwy, astmatyczny
start learning
wheezy
cieknąć, kapać, ściekać
start learning
trickle *
budzący postrach, straszny, przerażający, budzący grozę, budzący przerażenie literary
start learning
dreaded, dread
wprowadzać, zaprowadzać, odprowadzać
start learning
usher *
będący pod wpływem ekspozycji na działanie czynników atmosferycznych
start learning
weathered
turkotać, stukać
start learning
rattle **
Coś stuka w moim samochodzie.
start learning
• Something rattles in my car.
Nie stukaj oknem.
start learning
• Don't rattle the window.
Coś stuka w moim samochodzie.
start learning
Something rattles in my car.
turkotać, stukać
start learning
rattle **
siatka przeciw owadom (na okno)
start learning
flyscreen
zwiewać skądś, spieprzać skądś
start learning
get the hell out of somewhere
zatrzaskiwać (np. kajdanki), zamykać z hałasem (np. walizkę)
start learning
snap ***
Kajdanki zatrzasnęły się na jego nadgarstkach.
start learning
• The handcuffs snapped on his wrists.
Zamknął walizkę z hałasem i wyszedł z pokoju.
start learning
• He snapped the suitcase and left the room.
coś jest beznadziejne, coś jest do bani, coś ssie informal
start learning
something sucks
Nowa książka mojego ulubionego autora jest beznadziejna.
start learning
• This new book of my favourite author sucks.
Żałuję kupienia tego telefonu, jest do bani.
start learning
• I regret buying this phone, it sucks.
wrzeszczeć, krzyczeć synonimy: shout, cry, scream
start learning
yell ***, yell out ***
Nie ma potrzeby krzyczeć, dobrze cię słyszę.
start learning
• There is no need to yell, I can hear you well.
Przestań krzyczeć, słyszę cię.
start learning
• Stop yelling, I can hear you.
On zawsze krzyczy, kiedy rozmawia przez telefon.
start learning
• He always yells when he is on the phone.
Nie ma potrzeby krzyczeć, dobrze cię słyszę.
start learning
There is no need to yell, I can hear you well.
wrzeszczeć, krzyczeć
start learning
yell ***, yell out
słabowity, słaby, wątły
start learning
frail
Zdrowie mojej mamy jest dość słabe.
start learning
• My mother's health is quite frail.
Moja córka jest tak wątła, że nie może wyjść na zewnątrz.
start learning
• My daughter is so frail that she can't go outside.
sylwetka, zarys
start learning
silhouette *
On mógł rozpoznać jedynie jej sylwetkę w półmroku.
start learning
• He could just make out her silhouette in the dusk.
To była sylwetka, którą ona widziała wcześniej.
start learning
• It was a silhouette she had seen before.
zerknąć, rzucić okiem synonim: glance
start learning
peek *
On tylko zerknął na gazetę, więc nie zapamiętał szczegółów.
start learning
• He only peeked at the paper, so he didn't remember the details.
niedowierzanie, nieufność
start learning
disbelief *
Czytałem wczorajsze wiadomości z niedowierzaniem, że to naprawdę się wydarzyło.
start learning
• I read yesterday's news with disbelief that it really happened.
opleść coś wokół kogoś
start learning
wrap something around somebody, wrap something round somebody
nieść, unosić się, rozchodzić się w powietrzu (o zapachu, dźwięku)
start learning
waft
powiew, tchnienie, podmuch
start learning
waft
niejasny (trudny do zrozumienia)
start learning
obscure *
Oni mówią trudnym do zrozumienia językiem.
start learning
• They talk in an obscure jargon.
Oficjalna polityka zmieniła się z niewyjaśnionych powodów.
start learning
• Official policy has changed for obscure reasons.
rzadka okazja
start learning
rare opportunity
rozmyślanie
start learning
musing
dumać, zadumać się
start learning
muse *
zabłąkany, zagubiony
start learning
stray
Policja szuka zagubionej dziewczynki.
start learning
• The police are looking for a stray girl.
Zabiła go zabłąkana kula.
start learning
• A stray bullet killed him.
bezpański, bezdomny
start learning
stray
Ci ludzie łapią bezpańskie psy i je sprzedają.
start learning
• These people catch stray dogs and sell them.
Przygarnąłem dwa bezdomne koty.
start learning
• I adopted two stray cats.
ostatecznie, w końcu, finalnie synonim: eventually
start learning
ultimately ***
Uważam, że nasza reakcja ostatecznie powinna być pozytywna
start learning
• I think our reaction should ultimately be a positive one.
Myślę, że w końcu poradzisz sobie z całym obszarem.
start learning
• I think ultimately you can manage the whole area.
delikatny synonimy: delicate, tender
start learning
fragile **
mokry (grunt), rozmoczony (np. chleb)
start learning
soggy
Musiałem odebrać telefon i w międzyczasie płatki się rozmoczyły.
start learning
• I had to answer the phone and meantime my cereal went soggy.
Niektórzy mówią, że mikrofalówka rozmacza jedzenie.
start learning
• Some people say that the microwave makes food soggy.
Grunt był zbyt mokry, aby zbudować na nim dom.
start learning
• The ground was too soggy to build a house on it.
Grunt był zbyt mokry, aby zbudować na nim dom.
start learning
The ground was too soggy to build a house on it.
mokry (grunt), rozmoczony (np. chleb)
start learning
soggy
strzęp
start learning
shred
Jego ubrania zostały podarte na strzępy.
start learning
• His clothes were ripped to shreds.
Na podłodze leżały kawałki starej gazety.
start learning
• There were shreds of an old newspaper on the floor.
Jego ubrania zostały podarte na strzępy.
start learning
His clothes were ripped to shreds.
strzęp
start learning
shred *
dogłębny, głębszy (np. o znaczeniu) literary synonim: deep
start learning
profound **
Te słowa mają głębsze znaczenie.
start learning
• These words have profound meaning.
heroina
start learning
heroin *
Na pewno już wiedzą, że przywiozłeś tę heroinę z Afganistanu.
start learning
• I'm sure they already know that you brought heroin back from Afghanistan.
Tamtego wieczoru pani mąż zadzwonił do dilera, aby zakupić heroinę.
start learning
• That night your husband called a camel to buy heroin.
On wypracował swój własny styl pisania.
start learning
He has developed his own style of writing.
opracowywać, rozwijać, wypracowywać (np. pomysł, teorię, produkt)
start learning
develop *****, develope old use
wojownik, bojownik, walczący
start learning
warrior **, fighter **
On został wojownikiem późno, w wieku 29 lat.
start learning
• He became a warrior at the late age of 29.
Sądzę, że dzięki niemu będę lepszym wojownikiem.
start learning
• I think he's going to make me a better fighter.
człowiek nieustannie zatroskany, osoba wiecznie zamartwiająca się
start learning
worrier
oddalać, odsuwać, odzwyczajać się
start learning
wean
odzwyczaić kogoś od czegoś, oduczyć kogoś czegoś (np. palenia papierosów)
start learning
cure somebody of something
odzwyczaić kogoś od czegoś, oduczyć kogoś czegoś
start learning
wean somebody off something, wean somebody from something American English
mówić otwarcie
start learning
speak out *
Nie mogę uwierzyć, że mówisz o tym tak otwarcie.
start learning
• I can't believe you speak out about this.
Ona zawsze otwarcie mówi o swoich odczuciach.
start learning
• She always speaks out her feelings.
Ona zawsze otwarcie mówi o swoich odczuciach.
start learning
She always speaks out her feelings.
mówić otwarcie
start learning
speak out *
urwis (o dziewczynie), chłopczyca
start learning
tomboy
Bądź cierpliwy. Powiem ci wszystko w swoim czasie.
start learning
Be patient. I'll tell you everything in time.
w swoim czasie, za jakiś czas
start learning
in time ***
w swoim czasie, za jakiś czas
start learning
in time ***
Nie mogę teraz tego skończyć, zrobię to za jakiś czas.
start learning
• I can't finish it now, I'll do it in time.
Bądź cierpliwy. Powiem ci wszystko w swoim czasie.
start learning
• Be patient. I'll tell you everything in time.
plaga, zaraza, dżuma
start learning
plague *
Nasze miasto zmagało się z zarazą.
start learning
• Our town was hit by the plague.
szczery do bólu, mówiący bez ogródek informal
start learning
outspoken
Steve był szczery do bólu, prawda?
start learning
• Steve was pretty outspoken, wasn't he?
Przez moment, ona myślała, że była aż nazbyt szczera.
start learning
• For a moment, she thought she had been too outspoken.
Steve był szczery do bólu, prawda?
start learning
Steve was pretty outspoken, wasn't he?
szczery do bólu, mówiący bez ogródek informal
start learning
outspoken
Przez moment, ona myślała, że była aż nazbyt szczera.
start learning
For a moment, she thought she had been too outspoken.
szczery do bólu, mówiący bez ogródek informal
start learning
outspoken
otwarcie, jawnie
start learning
outspokenly
zwolennik, zwolenniczka
start learning
believer *
Nie jestem zwolennikiem monarchii jako takiej, jak dobrze wiesz.
start learning
• I am no believer in monarchy as such, as you well know.
Nie jestem zwolennikiem monarchii jako takiej, jak dobrze wiesz.
start learning
I am no believer in monarchy as such, as you well know.
zwolennik, zwolenniczka
start learning
believer *
głęboko wierzący
start learning
great believer
Krytyk zachwalał przedstawienie.
start learning
The critic praised the performance.
krytyk, recenzent (np. filmów, przedstawień teatralnych)
start learning
critic ***
wyczyn, dokonanie, osiągnięcie
start learning
feat *
Jeśli jakiś technologiczny wyczyn jest możliwy, człowiek go dokona.
start learning
• If a technological feat is possible, man will do it.
Bycie mistrzem świata to niełatwy wyczyn.
start learning
• Being a world champion is no easy feat.
Bycie mistrzem świata to niełatwy wyczyn.
start learning
Being a world champion is no easy feat.
wyczyn, dokonanie, osiągnięcie
start learning
feat *
umówiony, wybrany, ustanowiony
start learning
appointed
mianować, wyznaczyć (kogoś na jakieś stanowisko) synonim: nominate
start learning
appoint **
Nasza partia chce wyznaczyć mnie na nowego prezydenta.
start learning
• Our party wishes to appoint me as the new president.
Wyznaczysz mnie swoją prywatną sekretarką.
start learning
• You will appoint me your private secretary.
Nasza partia chce wyznaczyć mnie na nowego prezydenta.
start learning
Our party wishes to appoint me as the new president.
mianować, wyznaczyć (kogoś na jakieś stanowisko)
start learning
appoint **
rozpocząć, zacząć
start learning
set about
akt (prawny), uchwała, ustawa technical
start learning
act ****
Nowa ustawa została opublikowana 23 października 2008.
start learning
• A new act was issued on October 23, 2008.
Czy słyszałeś o tej nowej ustawie?
start learning
• Have you heard about this new act?
Nowa ustawa została opublikowana 23 października 2008.
start learning
A new act was issued on October 23, 2008.
akt (prawny), uchwała, ustawa technical
start learning
act *****
Czy słyszałeś o tej nowej ustawie?
start learning
Have you heard about this new act?
akt (prawny), uchwała, ustawa technical
start learning
act *****
ścieki, nieczystości
start learning
sewage *
Potrzebujemy przekierować niewielką porcję naszych ścieków przez wasze miasto.
start learning
• We need to redirect a small portion of our sewage through your town.
Nieoczyszczone ścieki z kanalizacji wpływają bezpośrednio do wody!
start learning
• There's raw sewage running directly into the water!
Nieoczyszczone ścieki z kanalizacji wpływają bezpośrednio do wody!
start learning
There's raw sewage running directly into the water!
ścieki, nieczystości
start learning
sewage *
zdradliwy (np. teren), niebezpieczny (np. o drodze)
start learning
treacherous
promień światła
start learning
light ray
promień światła, wiązka światła, snop światła
start learning
beam of light
załamywać (światło), odbijać (np. fale dźwiękowe)
start learning
deflect
Teoria Einsteina przewiduje ile światła zostanie odbite przez przyciąganie grawitacyjne gwiazdy.
start learning
• Einstein's theory predicts how much light will be deflected by the gravitational attraction of a star.
namiot
start learning
tent **
Czy kiedykolwiek spałeś w namiocie?
start learning
• Have you ever slept in a tent?
Czy wiesz jak rozłożyć namiot?
start learning
• Do you know how to pitch a tent?
Spanie w namiocie jest bardzo ekscytujące.
start learning
• Sleeping in a tent is very exciting.
Na koniec będziemy go szanować za zrobienie tego.
start learning
We will respect him in the end for doing so.
szanować, poważać, honorować
start learning
respect ****
Komputer jest wartym odnotowania osiągnięciem technologii.
start learning
A computer is a remarkable feat of technology.
niezwykły, warty odnotowania, godny uwagi, wybitny
start learning
remarkable **
Ona przyszła do domu później niż zwykle.
start learning
She got home later than usual.
zwykły, zwyczajny
start learning
usual ***
Nie miał odwagi tego zrobić.
start learning
He didn't have the courage to do it.
odwaga
start learning
courage **
Jestem zamożny, więc mogę dać trochę pieniędzy na cele dobroczynne.
start learning
I'm wealthy so I can give some money to charity.
bogaty, zamożny
start learning
wealthy **
Ona zaakceptowała warunki umowy.
start learning
She accepted the terms of her contract.
warunki (np. umowy)
start learning
terms ***
Możesz tu zostać tylko na moich warunkach.
start learning
You can stay here only on my terms.
warunki (np. umowy)
start learning
terms ***
gorliwy, żarliwy, zaciekły (np. zwolennik jakiejś sprawy)
start learning
ardent
stać na czele czegoś, przodować w czymś
start learning
be at the forefront of something, be in the forefront of something, be to the forefront of something
samotnik, odludek
start learning
recluse,
samotnik
start learning
loner
pustelniczy
start learning
reclusive
zobaczyć kogoś w przelocie (np. w tłumie)
start learning
catch sight of somebody
doprowadzać kogoś do szału
start learning
drive somebody up the wall
przyciskać do muru, doprowadzać do skrajności
start learning
drive to the wall
pewny, stanowczy, przekonany synonim: confident
start learning
positive ****
Jestem przekonany, że wygrasz wyścig.
start learning
• I'm positive you will win the race.
Jesteś pewna, że to jest właściwy numer domu?
start learning
• Are you positive this is the right street number?
Jestem przekonany, że wygrasz wyścig.
start learning
I'm positive you will win the race.
pewny, stanowczy, przekonany
start learning
positive ****
przezornie, zapobiegliwie
start learning
foresightedly
zazdrosny o coś
start learning
envious of something
powściągliwy, skryty
start learning
reserved
religijny (przestrzegający zasad religii), pobożny
start learning
religious ****, rel. ****
Ona jest bardzo religijna.
start learning
• She is very religious.
• Moja babcia codziennie chodzi do kościoła - jest bardzo religijna.
start learning
• My grandmother goes to church every day - she's very religious.
Moja babcia codziennie chodzi do kościoła - jest bardzo religijna.
start learning
Moja babcia codziennie chodzi do kościoła - jest bardzo religijna.
być z czegoś niezadowolonym
start learning
be dissatisfied with something
klęska, katastrofa, nieszczęście
start learning
calamity
Niepowodzenie na jednym teście nie powinno być uznawane za katastrofę.
start learning
• Failure in one test shouldn't be regarded as a calamity.
Śmierć jego żony była katastrofą.
start learning
• The death of his wife was a calamity.
nastrój, humor, samopoczucie
start learning
mood ***
Ona zawsze jest w złym humorze.
start learning
• She's always in a bad mood.
Ona nie jest w nastroju na imprezy.
start learning
• She's in no mood for parties.
dobry nastrój, świetny humor
start learning
high spirits
Znaleźli go w świetnym humorze.
start learning
• They found him in high spirits.
Przez resztę dnia był w dobrym nastroju.
start learning
• He was in high spirits for the rest of the day.
Pomieszczenia laboratoryjne są dostępne tylko dla pracowników.
start learning
The laboratory facilities can be accessed only by the members of staff.
udogodnienia, pomieszczenia, obiekty, sprzęt lub usługi służące określonemu celowi
start learning
facilities ***
To jest powszechne przekonanie.
start learning
It's a common belief.
pospolity, powszechny, zwykły
start learning
common ****
Rozłożymy tę wycieczkę w czasie.
start learning
We will spread this trip in time.
rozłożyć, rozkładać (w czasie)
start learning
spread ****, spread out *
Czy mogę mieć trochę dodatkowego czasu, żeby skończyć mój esej?
start learning
Can I have some extra time to finish my essay?
dodatkowy (w większej ilości, np. pieniądze, czas)
start learning
extra ***
Uważam, że nasza reakcja ostatecznie powinna być pozytywna.
start learning
I think our reaction should ultimately be a positive one.
ostatecznie, w końcu, finalnie
start learning
ultimately ***
Mamy zupełnie inny pomysł.
start learning
We have an altogether different idea.
zupełnie, całkiem, całkowicie
start learning
altogether **
duszny, parny (dzień)
start learning
sultry
diugoń (morski ssak)
start learning
dugong
zainteresowany czymś
start learning
concerned with something **
Ona nie jest zainteresowana moim dobrym samopoczuciem.
start learning
• She's not concerned with my well-being.
troszczyć się o coś, troskać się o coś (zajmować się czymś)
start learning
be concerned with something
Ona nie jest zainteresowana moim dobrym samopoczuciem.
start learning
She's not concerned with my well-being.
zainteresowany czymś
start learning
concerned with something **
opiekujący się, doglądający
start learning
attending
przyglądać się, obserwować
start learning
survey ****
Ona przyjrzała się mu ostrożnie.
start learning
• She surveyed him carefully.
Nie przyglądaj mi się w ten sposób.
start learning
• Don't survey me like that.
Obserwowałem okolicę, ale nie działo się nic dziwnego.
start learning
• I surveyed the neighbourhood, but nothing odd was happening.
scena (fragment filmu lub odsłona sztuki teatralnej)
start learning
scene ****
Sceny kręcone w Nowym Jorku były najbardziej imponujące.
start learning
• The scenes filmed in New York were most impressive.
Ta scena zawsze przyprawia mnie o gęsią skórkę.
start learning
• This scene always gives me goosebumps.
widowisko
start learning
scene ****
Chcę stworzyć widowisko.
start learning
• I want to create a scene.
Cóż za widowisko!
start learning
• What a scene!
Chcę stworzyć widowisko.
start learning
I want to create a scene.
widowisko
start learning
scene ****
Cóż za widowisko!
start learning
What a scene!
widowisko
start learning
scene ****
z zaczerwienionymi oczami
start learning
bleary-eyed, blear eyed, gravy-eyed
osłupienie, oszołomienie, zdziwienie, konfuzja
start learning
bewilderment
poklepać
start learning
pat ***
"Wkrótce poczujesz się lepiej", powiedział Jack, klepiąc ją po ramieniu.
start learning
• "You'll feel better soon," Jack said, patting her on the arm.
Ona zaśmiała się i poklepała jego kolano.
start learning
• She laughed and patted his knee.
uspokajać, pokrzepiać (kogoś), rozpraszać obawy (czyjeś)
start learning
reassure *
skóra zwierzęca (wyprawiona)
start learning
hide
On ma torbę zrobioną ze skóry.
start learning
• He has a bag made from hide.
dźwig, winda, wyciąg (pionowy)
start learning
hoist, heeze British English dialect
chwytać, ściskać, trzymać kurczowo
start learning
clutch **
Ona ścisnęła jego rękę.
start learning
• She clutched his hand.
Ona ścisnęła jego rękę.
start learning
She clutched his hand.
chwytać, ściskać, trzymać kurczowo
start learning
clutch **
wrzeszczący
start learning
yelling
Ona w końcu się pojawiła.
start learning
She finally came along.
pojawiać się, zbliżać się
start learning
come along *
opieczętowany (np. koperta)
start learning
sealed
foka
start learning
seal **
Widziałam foki w zoo.
start learning
• I saw seals at the zoo.
Pracownik cyrku karmi foki rybami.
start learning
• The circus worker is feeding the seals with fish.
Pozwolono mi pogłaskać fokę.
start learning
• I was allowed to pat a seal.
zrozumieć coś, rozwiązać jakiś problem
start learning
figure something out
niejasny, niewyraźny, nieokreślony, mętny, mało precyzyjny
start learning
vague **
dokuczliwy, nieznośny
start learning
troublesome
Stanley jest bardzo nieznośnym dzieckiem.
start learning
• Stanley is a very troublesome child.
świadek
start learning
witness ***
Świadek złożył przysięgę, że będzie mówił całą prawdę.
start learning
• The witness took an oath that he would tell the whole truth.
Ona była świadkiem rabunku.
start learning
• She was a witness of a robbery.
Ona była świadkiem rabunku.
start learning
She was a witness of a robbery.
świadek
start learning
witness ***
wzruszenie (np. ramion)
start learning
shrug *
Oni po prostu wzruszają ramionami i mnie ignorują.
start learning
• They just sort of just shrug and ignore me.
On wysłuchał wiadomości, ale zareagował tylko przez wzruszenie ramion.
start learning
• He listened to the news, but he only responded with a shrug.
niebezpieczny, ryzykowny literary
start learning
perilous
skazać, skazywać (np. na niepowodzenie, na zrobienie czegoś)
start learning
doom *
Od początku ten plan był skazany na porażkę.
start learning
• This plan was doomed to failure from the start.
Od początku ten plan był skazany na porażkę.
start learning
This plan was doomed to failure from the start.
skazać, skazywać (np. na niepowodzenie, na zrobienie czegoś)
start learning
doom *
przeskoczyć, skakać
start learning
leap ** past tense (British English) leapt, past participle (British English) leapt, past tense (American English) leaped, past participle (American English) leaped
Mój pies przeskoczył nad płotem i uciekł.
start learning
• My dog leaped over the fence and ran away.
Koty skakały dookoła, bawiąc się ze sobą.
start learning
• The cats were leaping around, playing with each other.
podskok, skok, sus synonim: bound
start learning
leap *
Dałem susa i złapałem piłkę.
start learning
• I took a leap and caught the ball.
Nasza inwestycja była skokiem w nieznane, ale było warto.
start learning
• Our investment was a leap into the darkness but it was worth it.
rdza
start learning
rust
Obawiam się, że złapię rdzę z powodu tej okropnej wilgoci.
start learning
• I fear I'll catch rust from this awful damp.
Starłem całą rdzę z tej rury i pomalowałem ją na niebiesko.
start learning
• I scraped all the rust from the pipe and painted it blue.
rdzewieć
start learning
rust *
Mój rower zardzewiał na deszczu.
start learning
• My bike rusted in the rain.
poruszyć, poruszać, ruszyć, ruszać
start learning
budge
ruszyć się, drgnąć
start learning
budge
łom synonim: wrecking bar
start learning
crowbar
spłukać, wypłukać, przepłukać, opłukać
start learning
rinse *
Opłuczę warzywa.
start learning
• I'll rinse the vegetables.
On spłukał mydło z rąk.
start learning
• He rinsed the soap off his hands.
Ona wypłukała swoją filiżankę i postawiła ją na suszarce do naczyń.
start learning
She rinsed her cup and set it in the dish drainer.
On spłukał mydło z rąk.
start learning
He rinsed the soap off his hands.
spłukać, wypłukać, przepłukać, opłukać
start learning
rinse *
Opłuczę warzywa.
start learning
I'll rinse the vegetables.
spłukać, wypłukać, przepłukać, opłukać
start learning
rinse *
wspinać się na coś, wspiąć się na coś, wznieść się na coś, wznosić się na coś
start learning
crest *
osiągnąć maksymalny poziom
start learning
crest *
przyrzeczenie, ślubowanie, ślub, przysięga
start learning
vow *
Złóżmy przysięgę, żeby nigdy już nie wspominać jego imienia.
start learning
• Let's make a vow never to mention his name again.
pełen życia, tętniący życiem synonimy: vibrant, perky
start learning
lively *
nerwowy, gorączkowy, napięty
start learning
hectic, hectical
• Jutro może być gorączkowe. Jutrzejszy dzień może być nerwowy.
start learning
• Tomorrow might be hectic. Jutrzejszy dzień może być nerwowy.
Ona miała gorączkowy dzień w biurze.
start learning
• She had a hectic day at the office.
Jutrzejszy dzień może być nerwowy.
start learning
Tomorrow might be hectic.
nerwowy, gorączkowy, napięty
start learning
hectic, hectical
zaczerwieniony (twarz osoby w pośpiechu)
start learning
hectic, hectical
Ona miała gorączkowy dzień w biurze.
start learning
She had a hectic day at the office.
nerwowy, gorączkowy, napięty
start learning
hectic, hectical
bruk
start learning
cobblestone
wyłożony
start learning
tiled with, lined with
uroczy
start learning
quaint
niezwykły, osobliwy
start learning
quaint
Mamy wyśmienitą kuchnię.
start learning
We have a gourmet cuisine.
delikatesowy, wyśmienity
start learning
gourmet *
kawiarnia
start learning
café, **, cafe **, caff ** British English informal
Zaraz po drugiej stronie ulicy jest miła i spokojna kawiarnia.
start learning
• There's a nice quiet café right across the street.
Kawiarnia była opustoszała o tej godzinie.
start learning
• The café was deserted at this hour.
Idę do tej kawiarni na rogu po coś do picia.
start learning
• I'm going to the corner café for something to drink.
przeterminowany (o jedzeniu)
start learning
past the sell-by date, past the expiration date
data określająca do kiedy towar może być wystawiany na półce sklepowej
start learning
sell-by date
Usuńcie z półek te produkty, których zalecana data sprzedaży minęła.
start learning
• Remove from the shelves these products which are past their sell-by date.
izba przyjęć, szpitalny oddział ratunkowy, oddział nagłych wypadków, ambulatorium (miejsce pomocy doraźnej w szpitalu)
start learning
casualty department ** British English, casualty ** British English, emergency room **American English, ER ** American English, emergency department ** American English, ED ** American English, acute medical unit **, AMU **, Acute Admissions Unit **
Oddział nagłych wypadków wysłał nam twoje wyniki badań labolatoryjnych.
start learning
• The emergency room sent us your lab results.
szlak wędrowny
start learning
hiking trail
brzeg (np. rzeki)
start learning
bank *****
Usiądźmy na piaszczystym brzegu rzeki.
start learning
• Let's sit down on the sandy river bank.
Tylko bogaci ludzie mieszkają na lewym brzegu rzeki.
start learning
• Only rich people live on the left bank of the river.
Widzę cię na przeciwnym brzegu rzeki.
start learning
• I can see you on the opposite bank of the river.
Usiądźmy na piaszczystym brzegu rzeki.
start learning
Let's sit down on the sandy river bank.
brzeg (np. rzeki)
start learning
bank *****
bulgotanie (o cieczy)
start learning
bubbling
spieniony, bulgoczący
start learning
bubbling
ostry, poszarpany szczyt
start learning
jagged peak
bujny (np. o roślinności)
start learning
lush *
Krajobraz był zielony i bujny.
start learning
• The countryside was green and lush.
W wielu miejscach, gdzie woda nie jest zbyt głęboka, rafy koralowe rosną jak bujne ogrody.
start learning
• In many areas where the water is not too deep, coral reefs grow like lush gardens.
zalany słońcem, słoneczny
start learning
sun-drenched
warte wysiłku
start learning
well worth the effort
pech
start learning
bad luck
Wierzę w szczęście i pecha.
start learning
• I believe in good luck and bad luck.
niepogoda
start learning
bad weather
nieźle, nie najgorzej
start learning
not bad *
Nieźle jak na początkującego!
start learning
• Not bad for a beginner!
Ta piosenka jest całkiem niezła.
start learning
• This song is not bad at all.
"Jak się masz?" "Całkiem nieźle."
start learning
• "How are you?" "Not too bad."
rozweselić się, rozchmurzyć się
start learning
cheer up
Chłopiec rozchmurzył się, gdy zobaczył, że mama kupuje mu lody.
start learning
• The boy cheered up when he saw his mother buying him ice cream.
Rozchmurz się! Mogło być gorzej!
start learning
• Cheer up! It could have been worse!
Mam coś, co cię rozweseli - zamknij oczy.
start learning
• I've got something to cheer you up - close your eyes.
pocieszać kogoś, rozweselać kogoś, dodawać otuchy komuś
start learning
cheer somebody up
Rozchmurz się! Mogło być gorzej!
start learning
Cheer up! It could have been worse!
rozweselić się, rozchmurzyć się
start learning
cheer up
Ciężką pracą można często nadrobić brak talentu.
start learning
Hard work can often make up for the lack of talent.
talent
start learning
talent ***
usiłować, starać się formal synonim: endeavour
start learning
strive * past tense strove, past participle striven
Staramy się uszczęśliwić naszych klientów.
start learning
• We strive to make our customers happy.
Starłem całą rdzę z tej rury i pomalowałem ją na niebiesko.
start learning
I scraped all the rust from the pipe and painted it blue.
rdza
start learning
rust *
rozmyślanie, przemyśliwanie
start learning
meditation *
Potrzebuję więcej rozmyślania na ten temat.
start learning
• I require more meditation on this matter.
zaduma, zastanowienie, rozmyślanie, refleksja
start learning
reflection **, reflexion **
Po zastanowieniu, stwierdził, że źle zrobił odrzucając tę propozycję pracy.
start learning
• After reflection, he decided he had been wrong to refuse this job.
Po chwili zastanowienia, ona zdecydowała się powiedzieć im wszystkie swoje sekrety.
start learning
• After a moment of reflection she decided to tell them all her secrets.
wyruszyć (w podróż), rozpocząć (podróż)
start learning
set out **, set off **
Wyruszyłem w podróż do Afryki.
start learning
• I set out on a journey to Africa.
Wyruszymy w podróż w południe.
start learning
• We will set out at noon.
Ona wieczorem wyruszy do Warszawy.
start learning
• She'll set off for Warsaw in the evening.
Muszę wcześnie wyruszyć, żeby tam dotrzeć.
start learning
• I have to set off early to get there.
zacząć, rozpocząć
start learning
go, ***** past tense went, past participle gone
Zawahałem się przed rozpoczęciem mojej mowy.
start learning
I hesitated before commencing my speech.
rozpoczynać, rozpocząć, wszczynać, wszcząć
start learning
commence
Wyruszyłem w podróż do Afryki.
start learning
I set out on a journey to Africa.
wyruszyć (w podróż), rozpocząć (podróż)
start learning
set out **, set off *
Wyruszymy w podróż w południe.
start learning
We will set out at noon.
wyruszyć (w podróż), rozpocząć (podróż)
start learning
set out **, set off *
Kawiarnia była opustoszała o tej godzinie.
start learning
The café was deserted at this hour.
kawiarnia
start learning
café, cafe **, caff British English informal
łaskawy, uprzejmy (o osobie)
start learning
gracious *
Pan Smith jest łaskawą osobą.
start learning
• Mr Smith is a gracious person.
Jej uśmiech jest zawsze bardzo uprzejmy.
start learning
• Her smile is always very gracious.
Wszyscy goście stwierdzili, że byłeś szczodrym gospodarzem.
start learning
All the guests said that you've been a gracious host.
pan domu, gospodarz
start learning
host ****
Śmierć jego żony była katastrofą.
start learning
The death of his wife was a calamity.
klęska, katastrofa, nieszczęście
start learning
calamity
błądzić, błąkać się, zabłąkać się
start learning
stray *
Owce zabłąkały się na drodze.
start learning
• The sheep strayed onto the road.
Błąkałem się zbyt daleko od ścieżki i zgubiłem się.
start learning
• I strayed too far from the footpath and got lost.
Moje myśli zboczyły z tematu na chwilę.
start learning
• My thoughts strayed for a moment.
Owce zabłąkały się na drodze.
start learning
The sheep strayed onto the road.
błądzić, błąkać się, zabłąkać się
start learning
stray *
brutalnie zaatakować, poturbować, pokiereszować
start learning
savage *
Co z bestią, która pokiereszowała twojego syna?
start learning
• What of the beast that savaged your son?
okrutny, brutalny
start learning
savage
zarzucać (coś komuś), pomawiać (kogoś) formal
start learning
allege *
sądowy (o analizie, chemii)
start learning
forensic *
dowód sądowy
start learning
forensic evidence
medycyna sądowa
start learning
forensic medicine, forensic science
przychodzić z pomocą, oferować pomoc
start learning
come forward *
Ona zgłosiła się na ochotnika i powiedziała, że pomoże.
start learning
She came forward and said she will help.
zgłaszać się (np. na ochotnika)
start learning
come forward *
podrzucić kogoś, wysadzić kogoś
start learning
drop somebody off
Możesz mnie wysadzić na następnym przystanku.
start learning
• You can drop me off at the next stop.
Widzę, że jesteś zmęczona, więc cię podrzucę.
start learning
• I can see you are tired, so I will drop you off.
Widzę, że jesteś zmęczona, więc cię podrzucę.
start learning
I can see you are tired, so I will drop you off.
podrzucić kogoś, wysadzić kogoś
start learning
drop somebody off

You must sign in to write a comment