01.2018 (4) part 2

 0    452 flashcards    annasecewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Musimy ujawnić prawdę o jego pierwszej żonie.
start learning
We have to expose the truth about his first wife.
ujawniać, odkrywać
start learning
expose ***
To sprawiło, że poczułem się zakłopotany.
start learning
It made me feel uncomfortable.
kłopotliwy, zawstydzający (emocjonalnie)
start learning
uncomfortable **
On zadał jej kłopotliwe pytanie.
start learning
He asked her an uncomfortable question.
kłopotliwy, zawstydzający (emocjonalnie)
start learning
uncomfortable **
Dobre odżywianie jest niezbędne dla zdrowia.
start learning
Good nutrition is essential for good health.
odżywianie
start learning
nutrition **
Odmówiono mi wstępu do biblioteki.
start learning
I was denied entrance to the library.
odmawiać (np. wstępu), odrzucać (petycję, apelację), wzbraniać (komuś czegoś)
start learning
deny ***
zakłopotać, stanowić zagadkę
start learning
puzzle **
On zakłopotał ją swoim zachowaniem.
start learning
• He puzzled her with his behaviour.
On zakłopotał ją swoim zachowaniem.
start learning
He puzzled her with his behaviour.
zakłopotać, stanowić zagadkę
start learning
puzzle **
Zaprosiłem ich, by przyjechali do naszego domu.
start learning
I invited them to come over to our house.
przyjeżdżać, wpadać (do kogoś)
start learning
come over **
On jest służalczy, bo chce dostać awans.
start learning
He's slimy because he wants to get the promotion.
płaszczący się, służalczy (o osobie) informal
start learning
slimy
Też nie lubię mleka.
start learning
I don't like milk either.
też nie
start learning
either *****
Ja też nie chcę iść do szkoły.
start learning
I don't want to go to school either.
też nie
start learning
either *****
Ten podkład jest dla ciebie za ciemny.
start learning
This foundation is too dark for you.
podkład, podkład do twarzy (kosmetyczny)
start learning
foundation ***
On miał wyraz zdumienia na swojej twarzy, kiedy zobaczył, co zrobiliśmy.
start learning
He had a look of amazement on his face when he saw what we made.
zdumienie, osłupienie, zaskoczenie
start learning
amazement
Pański pokój zostanie dostosowany do pańskich preferencji.
start learning
Your room will be adjusted to your preferences.
preferencje
start learning
preferences **
Nasz robot potrafi zrobić praktycznie wszystko.
start learning
Our robot can virtually do anything.
praktycznie (niemalże), niemal, prawie zupełnie, prawie
start learning
virtually ***
Ostatnio jesteś bardzo roztargniony, zawsze w pośpiechu.
start learning
You've been absent-minded lately, always in a hurry.
nieuważny, roztargniony
start learning
absent-minded
Mam bardzo wrażliwy żołądek.
start learning
I have a very delicate stomach.
delikatny, wrażliwy
start learning
delicate **
przychód, przychody (całość wpływów pieniężnych uzyskanych w danym okresie przed odjęciem kosztów ich uzyskania)
start learning
revenue ***, revenues ***
Musisz zadeklarować swój przychód na formularzu podatku dochodowego.
start learning
• You must declare your revenue on your income tax form.
Jak wysoki jest twój przychód?
start learning
• How big is your revenue?
Musisz zadeklarować swój przychód na formularzu podatku dochodowego.
start learning
You must declare your revenue on your income tax form.
przychód, przychody (całość wpływów pieniężnych uzyskanych w danym okresie przed odjęciem kosztów ich uzyskania)
start learning
revenue ***, revenues **
Jak wysoki jest twój przychód?
start learning
How big is your revenue?
przychód, przychody (całość wpływów pieniężnych uzyskanych w danym okresie przed odjęciem kosztów ich uzyskania)
start learning
revenue ***, revenues **
rozdawać coś, oddawać coś za darmo
start learning
give something away
Czasopismo rozdaje darmowe płyty CD z numerem z tego miesiąca.
start learning
• The magazine is giving away free CDs with this month's issue.
przypuszczać, przyjmować, zakładać (że coś jest prawdziwe)
start learning
assume ****
Nie zakładaj, że ona cię nie lubi; zapytaj ją.
start learning
• Don't assume that she doesn't like you; ask her.
Przypuszczam, że oni wiedzą co się stało.
start learning
• I assume that they know what has happened.
Nigdy nic nie zakładaj.
start learning
• Don't ever assume anything.
Przypuszczam, że oni wiedzą co się stało.
start learning
I assume that they know what has happened.
przypuszczać, przyjmować, zakładać (że coś jest prawdziwe)
start learning
assume ****
Zdjąłem nogę ze sprzęgła.
start learning
I took my foot off the clutch.
sprzęgło
start learning
clutch **
Musiałam szybko wymyślić kłamstwo.
start learning
I had to quickly make up a lie.
wymyślić coś, zmyślić coś
start learning
make something up *, make up something ***
wymyślić coś, wykombinować coś
start learning
figure something out
Nie mogę wymyślić, jak to zrobić.
start learning
• I can't figure out how to do this.
żyć dniem dzisiejszym, żyć z dnia na dzień (małymi krokami, nie martwić się o dalekosiężne plany)
start learning
take each day as it comes, take it one day at a time
postęp synonim: advance
start learning
progress ***
Nie zrobiliśmy zbyt dużych postępów.
start learning
• We haven't made much progress.
On robi postępy w szkole.
start learning
• He's making progress at school.
łuk (budowla w kształcie łuku)
start learning
arch *
Spotkaj się ze mną pod łukiem.
start learning
• Meet me under the arch.
sadzać, umieszczać, siadać
start learning
perch **
Dom był umieszczony na brzegu klifu.
start learning
• The house was perched on the edge of a cliff.
Mam przeczucie, że dziś nareszcie znajdziesz pracę.
start learning
I've got a hunch that somehow today you'll finally find a job.
przeczucie
start learning
hunch *
Powodzenia! synonim: Best of luck!
start learning
Good luck!
"Mam dzisiaj egzamin." "Powodzenia!"
start learning
• "I have an exam today." "Good luck!"
Musisz bardzo ciężko pracować na moją aprobatę.
start learning
You have to work very hard for my approval.
aprobata, uznanie formal
start learning
approval **
Wiadomość o jego przyjeździe mnie podekscytowała.
start learning
The news of his arrival thrilled me.
podekscytować
start learning
thrill **
Oszustwo zostało odkryte.
start learning
The fraud was exposed.
eksponować, odsłaniać, odkrywać
start learning
expose ***
Plemiona nomadów żyją na pustyni.
start learning
Nomadic tribes live on the desert.
szczep, plemię
start learning
tribe **
osiągać, zdobywać
start learning
gain ****
Nauczyciel musi zdobyć zaufanie zarówno swoich uczniów jak i ich rodziców.
start learning
• A teacher must gain the trust of both his students and their parents.
Zdobyłem niezbędne hasła.
start learning
• I gained the necessary passwords.
Jeżeli nie zdobędziesz 500 punktów, nie będziesz w stanie przejść do następnego poziomu.
start learning
• If you don't gain 500 points, you won't be able to get to the next level.
Ona zawsze nosiła luźne ubrania.
start learning
She always wore slack clothes.
zwisający (o linie), wiszący, luźny (o ubraniu)
start learning
slack *
On wykradł się z domu.
start learning
He snuck out of the house.
zakradać się (gdzieś), wykradać się (skądś)
start learning
sneak **
cichy, małomówny, skryty
start learning
quiet ***
Czy twój syn zawsze jest taki cichy?
start learning
• Is your son always so quiet?
nierozmowny, małomówny, niekomunikatywny
start learning
uncommunicative
Woda spokojnie się kołysała.
start learning
The water was calmly nodding.
kołysać się, zakołysać się, poruszyć się, poruszać się
start learning
nod ****
Powinieneś zawsze realizować swoje marzenia.
start learning
You should always pursue your dreams.
dążyć do, realizować
start learning
pursue ***
Brawo!, Pięknie! spoken
start learning
Nice one!
W złości ludzie mówią rzeczy, których tak naprawdę nie mają na myśli.
start learning
In violence people say things they don't really mean.
złość, gniew literary
start learning
violence ****
tuż przed
start learning
just before **
On wyszedł tuż przed tym, jak wszedłeś.
start learning
• He left just before you walked in.
Budzik zaczął dzwonić tuż przed szóstą.
start learning
• The alarm clock went off just before six.
Wzięliśmy ślub tuż przed tym, jak się tu przeprowadziliśmy.
start learning
• We got married just before we moved here.
chwilę temu spoken
start learning
just now
po prostu synonim: simply
start learning
just *****
"Co powinienem teraz zrobić?" "Po prostu idź i ją przeproś."
start learning
• "What should I do now?" "Just go and apologize to her."
Ten laptop jest po prostu za drogi.
start learning
• This laptop is just too expensive.
"Jak ci poszedł egzamin?" "Po prostu nie pytaj."
start learning
• "How did your exam go?" "Just don't ask."
wyraźnie, w wyraźny sposób synonim: fairly
start learning
clearly ****
Ona powiedziała bardzo wyraźnie, że nie możecie iść na tę imprezę.
start learning
• She said very clearly that you can't go to the party.
Możesz wyraźnie dostrzec, że to podróbka.
start learning
• You can clearly see that it's a fake.
oczywiście, w oczywisty sposób, wyraźnie, najwyraźniej
start learning
obviously ****, obvs **** informal
Oczywiście, są małe zmiany.
start learning
• Obviously there are small changes.
Oni wyraźnie siebie nienawidzą.
start learning
• They obviously hate each other.
Oni wyraźnie siebie nienawidzą.
start learning
They obviously hate each other.
oczywiście, w oczywisty sposób, wyraźnie, najwyraźniej
start learning
obviously ****, obvs informal
błaznować, wygłupiać się
start learning
clown *
głupawy American English slang
start learning
jerky
Odejdź i zostaw mnie w spokoju!
start learning
Go away and leave me alone!
odchodzić
start learning
go away **
Ten film był pełen niepotrzebnych zbliżeń.
start learning
This movie was full of unnecessary close-ups.
zbliżenie (podczas kręcenia filmu)
start learning
close-up, closeup
składnik (potrawy)
start learning
ingredient ***
Wymieszaj składniki i dodaj mleka.
start learning
• Mix the ingredients and add milk.
Połącz składniki polewy w małej misce.
start learning
• Combine topping ingredients in a small bowl.
sztucznie
start learning
artificially
wersja
start learning
version, ****
punkt widzenia
start learning
angle ***
Na ten problem można spojrzeć z innego punktu widzenia.
start learning
• The problem can be looked at from a different angle.
Twój punkt widzenia różni się od mojego.
start learning
• Your angle differs from mine.
Na ten problem można spojrzeć z innego punktu widzenia.
start learning
The problem can be looked at from a different angle.
punkt widzenia
start learning
angle ***
Twój punkt widzenia różni się od mojego.
start learning
Your angle differs from mine.
punkt widzenia
start learning
angle ***
Nie rozumiem jego metod.
start learning
I don't understand his approaches.
podejście, metoda (sposób robienia czegoś)
start learning
approach *****
przechodzień
start learning
passerby plural: passersby, passer-by plural: passers-by
Możemy przywrócić system z kopii zapasowych?
start learning
Can we restore the system from the backups?
odbudować, przywrócić
start learning
restore **
On wyszedł z tego wypadku bez szwanku.
start learning
He came out that accident without a scratch.
wychodzić (z czegoś w określony sposób)
start learning
come out ****
Zawsze ci się udaje wyjść nietkniętym z kłopotów.
start learning
You always manage to come out of troubles untouched.
wychodzić (z czegoś w określony sposób)
start learning
come out ****
wyjawiać, ujawniać synonim: disclose
start learning
reveal ****
Prawda została ostatecznie ujawniona.
start learning
• The truth was finally revealed.
Ona nie chciała wyjawić gdzie tak naprawdę to znalazła.
start learning
• She didn't want to reveal where she had actually found it.
obwieszczać, ogłaszać, proklamować, oznajmiać formal synonim: declare
start learning
proclaim **
Oni proklamowali swoją niepodległość wiele lat temu.
start learning
• They proclaimed their independence many years ago.
On został ogłoszony królem.
start learning
• He was proclaimed a king.
zdrajca
start learning
traitor
Jeśli on był zdrajcą, cała organizacja musiała o tym wiedzieć.
start learning
• If he was a traitor, the whole organization had to know.
barman
start learning
barman * British English, bartender * American English
barmanka
start learning
barmaid * British English, bartender * American English
Barmanka to kobieta, która serwuje drinki i piwo w barze.
start learning
• A barmaid is a woman who serves drinks and beer in a bar.
rozpieścić, rozpuścić, zepsuć (dziecko)
start learning
spoil * past tense spoiled, past participle spoiled, past tense (British English) spoilt, past participle (British English) spoilt
Przepraszam, że ci przerwałem - proszę, kontynuuj.
start learning
I'm sorry I've interrupted you - please carry on.
kontynuować, robić dalej, robić dłużej
start learning
carry on *
proszę cię (używane by pokazać, że wiemy, że ktoś nie mówi prawdy) spoken
start learning
come on ***, c'mon *** informal
Oh, proszę cię, to niemożliwe, aby przeczytać tę książkę w godzinę!
start learning
• Oh, come on, it's impossible to read this book in one hour!
Proszę cię, nie spodziewasz się chyba, że ci uwierzę?
start learning
• Come on, you can't expect me to believe you?
Dalej, zrób to, nie bój się!
start learning
Come on, do it, don't be afraid!
dalej, dawaj (używane jako zachęta do zrobienia czegoś) spoken
start learning
come on ***, c'mon informal
nie przesadzaj, daj spokój!, no co ty! British English spoken
start learning
come off it
fałszerz, oszust synonimy: crook, imposter
start learning
fake
Ten facet jest oszustem. Nie ufaj mu.
start learning
• This man is a fake. Don't trust him.
Oszustem jest ktoś, kto wykorzystałby cię na swoją własną korzyść.
start learning
• A fake is somebody who would use you to his own advantage.
żyć na czyjś koszt, być na czyimś utrzymaniu synonim: freeload
start learning
live off somebody
nadmieniać, wspominać, wspominać o
start learning
mention ****
Mój brat wspomniał, że cię widział któregoś dnia.
start learning
• My brother mentioned seeing you the other day.
Czy wspomniała o mnie w swoim liście?
start learning
• Did she mention me in her letter?
Peter, powinnam nadmienić, jest moim mężem.
start learning
• Peter, I should mention, is my husband.
Kiedy wspomniałem o pieniądzach, on odłożył słuchawkę.
start learning
• When I mentioned the money, he put the phone down on me.
Nigdy nie wspominałeś, że miałeś siostrę.
start learning
• You've never mentioned you had a sister.
po moim trupie spoken
start learning
over my dead body
"Mogę wziąć auto?" "Po moim trupie."
start learning
• "Can I take the car?" "Over my dead body."
"Mamo, czy mogę pojechać z Mary do Hiszpanii?" "Po moim trupie."
start learning
• "Mum, can I go to Spain with Mary?" "Over my dead body."
"Mogę wziąć auto?" "Po moim trupie."
start learning
"Can I take the car?" "Over my dead body."
po moim trupie spoken
start learning
over my dead body
Mordercę prześladowała myśl o jego ofierze.
start learning
The murderer had a hold on his victim.
opętać (oczarować), prześladować (myśl o kimś)
start learning
have a hold on somebody, get a hold on somebody
naruszenie, pogwałcenie, profanacja, wykroczenie
start learning
violation **
Do tej pory, żadna ze stron nie zgłosiła żadnych naruszeń.
start learning
• So far, no violations have been reported by either side.
Pogwałcenie moich praw nie jest w porządku.
start learning
• The violation of my rights is not OK.
odnalezienie, ponowne odkrycie
start learning
rediscovery
Nie potrafiłem pojąć wszystkich faktów.
start learning
I couldn't digest all the facts.
pojąć, zrozumieć, przetrawić (np. fakty, informację)
start learning
digest *
pojąć, zrozumieć, przetrawić (np. fakty, informację)
start learning
digest *
Nie potrafiłem pojąć wszystkich faktów.
start learning
• I couldn't digest all the facts.
Trochę czasu zajęło, zanim przetrawiłem wiadomości.
start learning
• It took some time before I digested the news.
prorok
start learning
prophet *
Prorok powiedział, że ten człowiek zrodzi się z rodu Dawida.
start learning
• The prophet said this man will rise from the house of David.
rozbawiony, rozśmieszony
start learning
amused
przedwcześnie dojrzały (o dziecku), wcześnie rozwinięty (np. umiejętność)
start learning
precocious
wygłaszać kazanie, prawić kazanie
start learning
preach **
zawziętość, zaciekłość
start learning
bitterness *
gorycz, rozgoryczenie
start learning
bitterness *
Nie czuję nienawiści ani rozgoryczenia w stosunku do Niemców.
start learning
• I bear no hatred nor bitterness towards the German people.
Gorzki koniec jest znacznie lepszy niż gorycz bez końca.
start learning
• A bitter end is much better than a bitterness without ending.
Jest pani zdesperowaną kobietą zżeraną przez chciwość i rozgoryczenie.
start learning
• You're a desperate woman consumed by greed and bitterness.
zamykać (np. w pokoju, w celi, w getcie)
start learning
confine **
Uciekinier został złapany i zamknięty do więzienia.
start learning
• The fugitive was caught and confined to jail.
Choroba przykuła go do łóżka.
start learning
• The illness confined him to his bed.
wpaść, gwałtownie spaść, rzucać się (np. do wody)
start learning
plunge **
Rzuciłem się do wody i zacząłem płynąć.
start learning
• I plunged into the water and started swimming.
Mój pies wpadł do basenu.
start learning
• My dog plunged into a swimming pool.
Wziął rozbieg i rzucił się do morza.
start learning
• He took a run-up and plunged into the sea.
pogrążyć się w czymś, znaleźć się w czymś (np. niebezpieczeństwie)
start learning
plunge into something
Nie widzisz, że znalazłaś się w niebezpieczeństwie?
start learning
• Don't you see that you plunged into danger?
Ten kraj pogrąży się w chaosie.
start learning
• This country will plunge into chaos.
marzenia, sny na jawie, mrzonki literary
start learning
reverie
popaść w zadumę
start learning
fall into a reverie
wzruszający, przejmujący, żałosny (krzyk, płacz)
start learning
poignant
Film pokazuje przejmującą historię dzieciństwa pisarza.
start learning
• The movie presents a poignant story of the writer's childhood.
Ona opowiedziała mi wzruszającą historię swojej utraconej miłości.
start learning
• She told me a poignant story of her lost love.
Starsza pani podzieliła się z nami wzruszającym wspomnieniem swojego zmarłego męża.
start learning
• The old lady shared with us a poignant memory of her late husband.
Nie ośmieliłem się jej zapytać.
start learning
I didn't dare to ask her.
odważyć się, ośmielić się, mieć czelność, ważyć się, zaryzykować
start learning
dare **
Mój mąż nie odważył się zadać żadnego pytania.
start learning
My husband didn't dare ask any questions.
odważyć się, ośmielić się, mieć czelność, ważyć się, zaryzykować
start learning
dare **
odważyć się, ośmielić się, mieć czelność, ważyć się, zaryzykować
start learning
dare **
Nie ośmieliłem się jej zapytać.
start learning
• I didn't dare to ask her.
Mój mąż nie odważył się zadać żadnego pytania.
start learning
• My husband didn't dare ask any questions.
Jako czasownik, "dare" o się "ośmielić się, ważyć się, mieć czelność" jest akceptowalny w formach "odważyć się zrobić" i "odważyć się". Przeczenie „nie odważ się (to) do” oraz „daren't do” również są możliwe.
start learning
Jako czasownik, "dare" o znaczeniu "ośmielić się, ważyć się, mieć czelność" jest akceptowalny w formach "dare to do" i "dare do". Przeczenie "don't dare (to) do" oraz "daren't do" również są możliwe.
Może pozwoli ci to zapomnieć o jej gniewie w pracy.
start learning
Maybe it will help you forget about her wrath at work.
gniew, ekstremalna wściekłość formal
start learning
wrath
masakra, rzeź, pogrom
start learning
massacre *
Bitwa zakończyła się rzezią.
start learning
• The battle ended in a massacre.
podobizna, wizerunek, postać
start learning
effigy
odejście, ustąpienie (np. z pracy)
start learning
departure **
Martwi mnie jego odejście z pracy.
start learning
• His departure from work worries me.
Co za bezczelność!, Co za tupet! spoken
start learning
What nerve!
mięczak, cienias, sztywniak informal
start learning
wimp
pochlebca, komplemenciarz
start learning
flatterer
niepowetowany, bezpowrotnie stracony, nie do odzyskania
start learning
irretrievable
podeszwa (stopy)
start learning
sole
Mam dwa pęcherze na podeszwie mojej stopy.
start learning
• I have two blisters on the sole of my foot.
Ona musiała porzucić swój pomysł pójścia do szkoły wyższej, bo była zbyt biedna.
start learning
She had to abandon her idea of going to college because she was too poor.
porzucać, opuszczać
start learning
abandon ***
On był unikany przez kolegów z pracy.
start learning
He was shunned by his colleagues.
unikać, wystrzegać się, trzymać się z daleka, trzymać się na dystans (od czegoś od kogoś)
start learning
shun
unikać, wystrzegać się, trzymać się z daleka, trzymać się na dystans (od czegoś od kogoś)
start learning
shun
On był unikany przez kolegów z pracy.
start learning
• He was shunned by his colleagues.
koczownik, nomada
start learning
nomad
potomek, zstępny formal
start learning
descendant *
Nie mogę być jego potomkiem, ponieważ nie miał żadnych.
start learning
• I can't be his descendant because he didn't have any.
Jestem ostatnim potomkiem Mandaryna.
start learning
• I am the last descendant of the Mandarin.
Med, Medowie
start learning
Mede
zjednoczyć synonim: bind
start learning
unite **
Społeczność międzynarodowa powinna się zjednoczyć.
start learning
• International community should unite.
umarły przez utopienie
start learning
drowned
lalka
start learning
dummy
Dziewczynka mocno ściskała swoją lalkę.
start learning
• The girl was clutching her dummy.
pójść z dymem (pójść na marne) informal
start learning
go up in the smoke
zarządzać, uchwalać, zadekretować
start learning
decree *
Parlament uchwalił rozporządzenie.
start learning
• The Parliament decreed the resolution.
Parlament uchwalił rozporządzenie.
start learning
The Parliament decreed the resolution.
zarządzać, uchwalać, zadekretować
start learning
decree *
zmieniać
start learning
revise *
pogoń, dążenie
start learning
pursuit **
On spędził swoje życie na pogoni za szczęściem.
start learning
• He spent his life in the pursuit of happiness.
On zatracił samego siebie w pogoni za bogactwem.
start learning
• He lost himself in his pursuit of wealth.
On spędził swoje życie na pogoni za szczęściem.
start learning
He spent his life in the pursuit of happiness.
pogoń, dążenie
start learning
pursuit **
On zatracił samego siebie w pogoni za bogactwem.
start learning
He lost himself in his pursuit of wealth.
pogoń, dążenie
start learning
pursuit **
kosmyk (włosów)
start learning
strand **
On uciął kosmyk jej włosów.
start learning
• He cut a strand of her hair.
Jack zawsze nosi przy sobie kosmyk włosów swojej dziewczyny.
start learning
• Jack always carries with him a strand of his girlfriend's hair.
Do tego eksperymentu potrzebuję kosmyka twoich włosów.
start learning
• I need a strand of your hair for this experiment.
On uciął kosmyk jej włosów.
start learning
He cut a strand of her hair.
kosmyk (włosów)
start learning
strand **
czador (tradycyjny strój noszony przez kobiety w Iranie)
start learning
chador, chuddar, chudder, chuddah
nieposłuszny, niesforny, niegrzeczny
start learning
naughty
On został ukarany za bycie niegrzeczym.
start learning
• He was punished for being naughty.
Ona jest matką dwóch niegrzeczych dzieci.
start learning
• She is a mother of two naughty children.
okropny, nieprzyjemny (np. doświadczenie, sytuacja)
start learning
nasty **
To było okropne doświadczenie, kiedy zostałem zwolniony.
start learning
• It was a nasty experience when I got fired.
Moi rodzice się pokłócili i to była nieprzyjemna sytuacja.
start learning
• My parents quarrelled and it was a nasty situation.
Ich rozwód był okropny. Wszyscy są szczęśliwi, że to już koniec.
start learning
• Their divorce was nasty. Everyone is happy that it's over.
Wendy zatrzymała się gwałtownie, z bijącym sercem.
start learning
Wendy stopped abruptly, heart pounding.
gwałtownie, raptownie
start learning
abruptly *
iracki
start learning
Iraqi ***, Iraki ***
To jest słynny iracki aktor.
start learning
• This is a famous Iraqi actor.
On spędził cztery lata w irackiej armii.
start learning
• He spent four years in the Iraqi army.
To jest słynny iracki aktor.
start learning
This is a famous Iraqi actor.
iracki
start learning
Iraqi ***, Iraki
On spędził cztery lata w irackiej armii.
start learning
He spent four years in the Iraqi army.
iracki
start learning
Iraqi ***, Iraki
maniak, szaleniec, fanatyk
start learning
maniac
defetysta (osoba niewierząca w powodzenie)
start learning
defeatist
przerwa (np. wakacyjna), przerwa (w obradach sądu, parlamentu)
start learning
recess, *
Uważam, że możemy to zrobić wkrótce po przerwie letniej.
start learning
• I believe that can be done shortly after the summer recess.
Panie i panowie, musimy zarządzić 15 minutową przerwę.
start learning
• Ladies and gentlemen, we need to take a 15-minute recess now.
pocieszyć, pocieszać
start learning
console *
On pocieszył mnie swoimi dowcipami.
start learning
He cheered me with his jokes.
pocieszać, rozweselać, dodawać otuchy
start learning
cheer **
On mnie zawsze rozwesela swoimi dowcipami.
start learning
He always cheers me up with his jokes.
pocieszać, rozweselać, dodawać otuchy
start learning
cheer **
przespać się z kimś informal
start learning
get lucky
On nareszcie przespał się z dziewczyną, która mu się podobała.
start learning
• He finally got lucky with a girl he fancied.
mieć szczęście, mieć farta
start learning
be lucky **
Miałeś szczęście, że udało ci się uciec!
start learning
• You were lucky to escape!
bachor, smarkacz informal
start learning
brat
wzdęcie
start learning
flatulence
kopciuch, flejtuch, brudas (o kobiecie) British English
start learning
slut
prostytutka
start learning
whore * informal
Nigdy nie byłaś prostytutką. Skąd możesz wiedzieć jakie jest jej życie?
start learning
• You've never been a whore, how would you know what her life is like?
Mamo, ona na mnie napluła!
start learning
Mom, she spat at me!
pluć
start learning
spit **
straty w ludziach
start learning
casualties **
komnata oblubieńca old-fashioned
start learning
nuptial chamber
cielesny, seksualny, zmysłowy formal
start learning
carnal
biczować, smagać, chłostać (za pomocą bata)
start learning
whip **
Niektórzy więźniowie byli chłostani po stopach.
start learning
• Some prisoners were whipped across the soles of their feet.
On schłostał chłopca za kradzież chleba.
start learning
• He whipped the boy for stealing the bread.
On uderzył batem swojego konia, aby jechać szybciej.
start learning
• He whipped his horse to ride faster.
On uderzył batem swojego konia, aby jechać szybciej.
start learning
He whipped his horse to ride faster.
biczować, smagać, chłostać (za pomocą bata)
start learning
whip **
pochlebiać komuś
start learning
flatter somebody
biczować formal
start learning
flagellate
bezstronność, sprawiedliwość
start learning
fairness *
Trzymanie się czasu przeznaczonego na wypowiedź to kwestia sprawiedliwości.
start learning
• Keeping to the speaking time is a matter of fairness.
natychmiastowa niechęć (złe pierwsze wrażenie)
start learning
instant dislike
Czy stać nas na to?
start learning
Can we afford it?
mieć na coś pieniądze (używane, gdy mówimy, że kogoś na coś stać)
start learning
afford ***
Nie stać mnie na kupno nowego komputera.
start learning
I can't afford to buy a new computer.
mieć na coś pieniądze (używane, gdy mówimy, że kogoś na coś stać)
start learning
afford ***
pracować w nadgodzinach
start learning
put in the hours
płaca, zarobki (wypłacane za wykonaną pracę, np. co tydzień)
start learning
wage **, wages **
Rząd ustalił minimalne zarobki dla wszystkich pracowników.
start learning
• The government has set a minimum wage for all workers.
Czy jesteś zadowolony ze swoich zarobków?
start learning
• Are you satisfied with your wage?
Spytaj o swoje zarobki podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
start learning
• Ask about your wage during the interview.
Zarobki tutaj nie są szczególnie wysokie, ale przynajmniej zdobędziesz jakieś doświadczenie.
start learning
• The wages here aren't particularly high, but at least you will gain some experience.
tłumacz, tłumaczka (pisemny)
start learning
translator **, transl. **
Ona pracowała jako tłumacz w Brukseli.
start learning
• She worked as a translator in Brussels.
Poszukujemy tłumacza języka rosyjskiego do naszej firmy.
start learning
• We are looking for a Russian translator for our company.
Potrzebuję dobrego tłumacza, aby pomógł mi z tym artykułem.
start learning
• I need a good translator to help me with this article.
Potrzebuję dobrego tłumacza, aby pomógł mi z tym artykułem.
start learning
I need a good translator to help me with this article.
tłumacz, tłumaczka (pisemny)
start learning
translator **, transl.
udział w rynku, udziały w rynku
start learning
market share *
Aktualnie Europa kontroluje 25% rynku i jest to wartość poniżej jej oczekiwań.
start learning
• Europe's current market share of 25% is below expectations.
Aktualnie Europa kontroluje 25% rynku i jest to wartość poniżej jej oczekiwań.
start learning
Europe's current market share of 25% is below expectations.
udział w rynku, udziały w rynku
start learning
market share *
koneksje, kontakty
start learning
connections **
On ma koneksje w mieście, więc przynajmniej będzie wiedział gdzie zacząć.
start learning
• He has connections in the city, and at least he will know where to start.
On dostał tę pracę dzięki swoim kontaktom.
start learning
• He got this job thanks to his connections.
odważny, śmiały (np. decyzja) synonim: brave
start learning
bold **
Ona zawsze miała słabość do śmiałych i otwartych mężczyzn.
start learning
• She always had a soft spot for bold and open-minded men.
On podjął odważną decyzję.
start learning
• He made a bold decision.
Odważny jesteś, przychodząc tu z takimi śmiałymi słowami.
start learning
• Brave for you to come here with such bold words.
odważny, dzielny synonimy: courageous, bold
start learning
brave **
Dzielni strażacy uratowali wszystkich ludzi z pożaru mieszkania.
start learning
• The brave firemen saved all the people from the apartment fire.
Czy jesteś na tyle odważny, aby skoczyć na bungee z mostu?
start learning
• Are you brave enough to bungee jump off a bridge?
odważny, dzielny synonim: brave
start learning
courageous *
Włochy potrzebowały dzielnego przywódcy, takiego jak Juliusz Cezar.
start learning
• Italy needed a courageous leader such as Julius Ceasar.
ukierunkowany
start learning
directed
nastawiony na cel, ukierunkowany na cel, nastawiony na osiągnięcie celu
start learning
goal-oriented, goal-directed
Mercedes
start learning
Mercedes *
Najlepszy przyjaciel mężczyzny to jego Mercedes, Sam.
start learning
• A man's best friend is his Mercedes, Sam.
Zaczynałeś ten proces z pozycji przewagi moralnej.
start learning
You've introduced this trial from a position of moral superiority.
przewaga (nad kimś, czymś), starszeństwo
start learning
superiority *
zdobyć czyjeś zaufanie
start learning
gain somebody's confidence, earn somebody's confidence, win somebody's confidence
pole walki (temat, problem stanowiący obszar niezgody)
start learning
battlefield *
Ten komis jest naszym polem bitwy, walczcie o niego.
start learning
• This dealership is our battlefield. Don't give up the fight.
wyrzucić, zwolnić kogoś z pracy, wylać kogoś z pracy synonim: give somebody their marching orders
start learning
give someone the sack, give somebody the sack
lód, lodowisko
start learning
the ice **
Oni jeździli na łyżwach po lodowisku.
start learning
• They were skating on the ice.
Chodźmy na lodowisko! Kocham jeździć na łyżwach.
start learning
• Let's go to the ice! I love skating.
W czasie zimy zwykle na rynku jest lodowisko.
start learning
• There is usually the ice on the city square during winter.
tłumacz przysięgły
start learning
sworn translator, sworn interpreter, certified translator
samogłoska (dźwięk)
start learning
vowel
Długie i krótkie samogłoski wpływają na rytm języka.
start learning
• Long and short vowels affect language rhythm.
poświata, blask
start learning
glow **
W pokoju było ciemno oprócz białej poświaty monitora komputerowego.
start learning
• The room was dark except for the white glow of the computer monitor.
Blask przyciąga niczego nie spodziewającą się ofiarę.
start learning
• The glow attracts the unsuspecting victim.
W pokoju było ciemno oprócz białej poświaty monitora komputerowego.
start learning
The room was dark except for the white glow of the computer monitor.
poświata, blask
start learning
glow **
łuna
start learning
glow **
Zobaczyliśmy z daleka łunę światła.
start learning
• We saw a glow of light from afar.
rzucić okiem
start learning
glimpse **
mignięcie czegoś
start learning
glimpse of something
sławny, głośny, słynny
start learning
renowned *
Przestań lamentować, nie pomoże nam to.
start learning
Stop wailing, it will not help us.
płakać, skarżyć się, biadać, lamentować
start learning
wail *
spędzać czas informal
start learning
hang out **
Lubię z tobą spędzać czas.
start learning
• I like to hang out with you.
interesować się, przejmować się, nie mieć w dupie spoken
start learning
give a damn
mieć gdzieś, nie interesować się czymś w ogóle, mieć w dupie synonim: not care a hang
start learning
not give a damn spoken, not give a shit spoken, not give a rat's ass
kryjówka, schronienie synonimy: hidey-hole, hidy-hole
start learning
hideaway
Nasi prawnicy pracują nad porozumieniem.
start learning
Our lawyers are working out a settlement.
porozumienie, ugoda (np. sądowa)
start learning
settlement ***
narzucony, wymuszony, nałożony
start learning
imposed
Nie widzisz, że znalazłaś się w niebezpieczeństwie?
start learning
Don't you see that you plunged into danger?
pogrążyć się w czymś, znaleźć się w czymś (np. niebezpieczeństwie)
start learning
plunge into something
relatywnie, stosunkowo, względnie
start learning
relatively ***, rel. ***
To jest stosunkowo łatwe pytanie.
start learning
• It's a relatively easy question.
Stosunkowo mały problem urósł do wielkiej kłótni.
start learning
• A relatively small issue escalated into a big fight.
Ona wydaje się być relatywnie szczęśliwa.
start learning
• She seems to be relatively happy.
To jest stosunkowo łatwe pytanie.
start learning
It's a relatively easy question.
relatywnie, stosunkowo, względnie
start learning
relatively ***, rel.
Ona wydaje się być relatywnie szczęśliwa.
start learning
She seems to be relatively happy.
relatywnie, stosunkowo, względnie
start learning
relatively ***, rel.
fenomenalny, wyjątkowy, nadzwyczajny
start learning
phenomenal
harmonia
start learning
harmony **
To, co musimy zrobić, to osiągnąć harmonię pomiędzy ludźmi a naturą.
start learning
• What we need to do is find a harmony between people and nature.
Żyję ze sobą w idealnej harmonii.
start learning
• I live in perfect harmony with myself.
zewnętrzny
start learning
external **, ext. **
Temperatura jest czynnikiem zewnętrznym w tym eksperymencie.
start learning
• Temperature is an external factor in this experiment.
"Tylko do użytku zewnętrznego!"
start learning
• "For external use only!"
Zewnętrzny egzaminator został zaproszony na egzamin dojrzałości.
start learning
• An external examiner was invited to the school-leaving exam.
Temperatura jest czynnikiem zewnętrznym w tym eksperymencie.
start learning
Temperature is an external factor in this experiment.
zewnętrzny
start learning
external **, ext.
źle prowadzić (się) formal
start learning
misconduct *
zdemotywowany
start learning
demotivated
Istnieje cienka granica między brawurą a szaleństwem.
start learning
There is a fine line between bravery and insanity.
szaleństwo
start learning
insanity
sprawować władzę, rządzić synonim: govern
start learning
rule *****
Chciał rządzić światem.
start learning
• He wanted to rule the world.
Kiedy byłem małym chłopcem, chciałem być królem, by móc rządzić światem.
start learning
• When I was a little boy I wanted to be a king so I could rule the world.
Rządził długo jako mądry król.
start learning
• He ruled long as a wise king.
Chciał rządzić światem.
start learning
He wanted to rule the world.
sprawować władzę, rządzić
start learning
rule *****
celowo, umyślnie, specjalnie synonimy: deliberately, intentionally, by design
start learning
on purpose
Zrobiłeś to celowo!
start learning
• You did that on purpose!
On przyprowadził nas tutaj celowo.
start learning
• He brought us here on purpose.
Czy to był wypadek, czy też on zrobił to celowo?
start learning
• Was it an accident or did he do it on purpose?
napięcie (napięta atmosfera) synonim: friction
start learning
tension ***
Ktoś opowiedział dowcip i rozładował napięcie.
start learning
• Someone told a joke and broke the tension.
Nie mogłem znieść napięcia, chciałem krzyczeć.
start learning
• I couldn't stand the tension, I wanted to scream.
Ten naród doświadcza napięć na tle rasowym.
start learning
• This nation experiences some racial tensions.
Auto zostało przywrócone do dobrego stanu.
start learning
The car was restored to a good condition.
odbudować, przywrócić
start learning
restore **
On zrobił wielką karierę, ale było to kosztem jego życia rodzinnego.
start learning
He made a great career, but it was at the cost of his family life.
kosztem
start learning
at the cost of
śmierdzący, smrodliwy informal
start learning
stinky
Moja krowa zdechła z powodu zarazy.
start learning
Because of the blast, my cow died.
zaraza
start learning
blast **
na głos, głośno
start learning
aloud *, out loud *
Przeczytam ci to na głos.
start learning
• I'll read this out loud to you.
uncja (28 gramów)
start learning
ounce **, oz **
Zacznij od szklanki z czterema uncjami zamiast z ośmioma.
start learning
• Start with a 4-ounce glass instead of a full 8 ounces.
Cena złota wynosi 380 dolarów za uncję.
start learning
• The price of gold is 380 dollars per ounce.
zemsta, rewanż, wendetta
start learning
revenge *
Nie chodzi tu o zemstę, ale o konieczność wymierzenia sprawiedliwości.
start learning
• It is not a matter of revenge, but justice must be done.
mścić, pomścić formal
start learning
revenge *
Muszę pomścić swoją siostrę!
start learning
• I must revenge my sister!
Istnieje dysproporcja między zgłoszonymi przestępstwami a złapanymi przestępcami.
start learning
There is a disparity in crimes reported and criminals caught.
odmienność, różnica, dysproporcja formal
start learning
disparity *
wynik, rezultat synonim: result
start learning
outcome ***
Za około miesiąc sprawdzimy wynik naszych starań.
start learning
• In a month or so we'll check the outcome of our efforts.
Nie wszyscy są zadowoleni z wyniku wyborów.
start learning
• Not everyone is pleased with the outcome of the election.
Za około miesiąc sprawdzimy wynik naszych starań.
start learning
In a month or so we'll check the outcome of our efforts.
wynik, rezultat
start learning
outcome ***
topić się, tonąć
start learning
drown **
On utonąłby, gdyby nie miał kamizelki ratunkowej.
start learning
• He would have drowned if he hadn't had a life jacket.
On utonąłby, gdyby nie miał kamizelki ratunkowej.
start learning
He would have drowned if he hadn't had a life jacket.
topić się, tonąć
start learning
drown **
bliźni
start learning
fellow human being, fellow man, fellow being

You must sign in to write a comment